آگهي سفر کلاهبرداری: سکه های نگهبان اورنگ جعل درون سلکوک - سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
5 چیز درون یالیواک اندر شبه جزیره بدروم - دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
آرام تعطیلات و چیزهایی که باید ايفا به جريان انداختن دهید - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
روستا سلسکو درون ترکیه: چرا در بازار اصلی گردشگری نادیده رنجيده می شود؟ - جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
لائودیکیه و هفت کلیسا ی افسون - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶
خرابه های نمايش خانه نمايش نمايش نامه و سينما افسس - یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶
آفرودیسیاس: دهكده گمشده تمثال ها - شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
نقاشی من داخل تعطیلی تو ترکیه - جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
ترك كردن (محل) محلی: 7 آرام تعطیلات تو بدروم - دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
پارک ملی Dilek، پيشي های عصبانی صداقت غار - جمعه ۸ دی ۱۳۹۶
گنج های تاریخی پرین باستان - پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶
پیاده روی روش مقدس میلتس - چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶
غار هفت یونجه درون افسس - سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
معبد اسحاق شیخ سلکوک - سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶
بازدید پيدا كردن شبه جزیره بدروم ترکیه - یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶