آوار های آنی - دهات 1001 کلیسا - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
آوار های آنی - دهات 1001 کلیسا - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
کلیسای تونر هونینس آنی - شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
کلیسا ی آنی شوربا نام مجعول مسجد فتحیه - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
کلیسای سعادتمندی درون آنی شهر - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
کفش ارگ از غازی عینتاب - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
غذای سنتی داخل جنوب شرقی ترکیه - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
انسان در سانلیورفا: کت و تنبان ارغوانی و شكل محلی - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
عمران ده قدیمی میدیات: کلیساها و فرهيختگي در منطقه ماردین - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
غار ابراهیم در سانلیورفا خلوص مسجد منیل واحد وزن الله - پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
آتشكده مذهبی باستانی که عالم تاریخ را به ناامني و مرج پرچين وشكن - سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
گومرک هانی درون سانلیورفا صفا عدم ترکیب در - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
دهكدهی دم: معرفی گردشگری روستایی - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
عکس از کایزری - جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
افق دورنمای هیدریکل هیل: افق دورنمای پانوراما ی بیپازاری - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷