دهكده بینظیر برگن - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
مقابله سكبا دعوا درون جاده - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شرار زدن خور والبرگ - پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷
چهل اخلاص هشت ساعت در اسلو - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
حقیقت درباره دیدار با آدم در بيرون از کشور - جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
هزینه سفر بالا سوئد - چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
روستا کویتو - سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
شکستن مجسمه ازدواج - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷
بزرگترین دريغ سفر من - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
اهمیت لمحه شخصی - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
مکان غیر عادی ابرص : جزیره عروسک ها - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
مطلع یک پایان - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
خشکی گالاپاگوس: سرچشمه 2 - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
ذجزایر گالاپاگوس در عکس ها - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
لذت مسافرت به عنوان یک مادينه و شوهر - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷