مردان نرينه ها ظریف نسوان مادينگان و رجال بیپازاری: بوریو - پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
شهروندان رفيق وار بیپازاری - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
دریاچه حمزالر داخل بیپازاری - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
آگاهي انداز تابلو دره اینوزو - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
حجره آتاتورک تو ترابزون - جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
عکس های دریای سیاه در ترکیه - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
عکس های سیاه صفا سفید تربوزون، ترکیه - شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
زنبورداری تو ترکیه: چطور شیرین سادگي طلایی عسل - جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیاده روی دوزخ ضلالت جهنم - پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
کاراگول: دریاچه سیاه بورچکا - چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
زیبایی چشمگیر دره افلر - سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
نمای پانوراما از ریزه از ضياع چای کایکر - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
ترابزون روستا در ترکیه: این اصطبل از عشق است! - پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
معبد چوبی پرنقش مارال - چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مسن تر و كهتر حبیه سوفیا ترابزون - سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷