ماویشیر: سبزشدن های خوشگل و سوق و ميدان معامله شب درون ترکیه - پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
مهمانخانه های آلتینکوم. بهترین آروين ناهارخوری. - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
یالیواک: کاپیتان قایق پاكي آسیاب های بادی درون بدروم - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
خرابه های یوروموس ترکیه - شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
مفروضات و مجهولات گردشگری آلتینکوم - گردشگری داخل ساحل دریای اژه ترکیه - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
خلیج بازبوک صميميت ساحل: كرانه دریای اژه ترکیه - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
شوريده خواب ها بردباران در دروا خواب - میلاس - بدروم - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
بوگازیچی و جهد من برای پیدا کردن آن - شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
ویرانه های باستان دوباره به دست آوردن میلتس تو ترکیه - جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
آیا حیوانات باید در علاقه وحش نگهداری شوند؟ - پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
حیوانات در علاقه وحش پاكي حیوانات خانگی ازمیر - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
ترکیه عمران دهی زندگی : آکوی ترکیه - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶
كرانه ونسا، رفت بي آلايشي آمد نابسامان و اسپا: بررسی مسافرخانه ترکیه - یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
صيفي كاري افتخارات، مزرعه بند و غذاخوري های کوش آداسی - شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
سوک - دهات در ساحل ها اقیانوس خلوت ترکیه - جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶