کجا برای بيتوته در کاپادوکیا - یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
20 عکس زیبا از کاپادوکیا - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
هوانورد های هوای گرم پيدا كردن کاپادوکیا - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
عبادتگاه صوفيان رباط کسلیک و پيشگاه روحانی - جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
درمورد اورتاهیسار خبط کردم - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
باريكه سگانلی: روستای محروم سكبا کلیساهای قدیمی - سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
آوانس : پاچپله موزیک سرامیک کاپادوکیا - یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
کاووسین آبادانيی یونان قدیمی خلوص کلیسای رسوم جان - یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
دهكدهی پاساباگ مانکس صداقت سه نام آوازه آن - پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
چطور ساکنان شهر زیرزمینی مازی اثيم بودند؟ - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
در باره نامرتب مصطفی پاشا : سیناوس یونانی - شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
یک مهمانخانه بوتیک اندر کاپادوکیا به پشتوانه مسافرخانه قلعه - شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
گوروم: مرکز سير و عبور کاپادوکیا - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
دنباله سواری شبح تو دره زلوب - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶
ایستادن درون کلیسای بیزانس ایکیک سارای - شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶