ایبراهیمپاسا روستای اسلیپیست درون ترکیه است؟ - شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶
یوچیسار بلندي ی اعظم کاپادوکیا - جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶
کاروانسرای ساروهان خیره کننده پيدا كردن کاپادوکیه - پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶
بهترین اقصا عکاسی درون کاپادوکیا - سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶
اسرار عبادتگاه صوفيان رباط یوکسک و کلیسا - دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
5 دلیل ناديده برای دیدن کاپادوکیا - یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
بوتیک مل سنسوس در گالاتا : نوشیدن اندر استانبول - شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
خزانه بالیلیک استانبول و اعاظم مدوزا - جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
بارو گالاتا صميميت نمای 360 ساقه پايگاه استانبول - جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
پاساژ گل اندر استانبول صميميت پرتره باز يافتن گذشته - پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶
پل گالاتا: پروا برگزاری جشنواره - سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶
تصاویر آباداني استانبول در سیاه و سفید - شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
كلات دلمابچه: آخرین تاریخ های تاریخی امپراتوری عثمانی - جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶
قمر عسل قمر عسل تو استانبول - پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶
تو خیابان فرانسوی درون استانبول - سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶