8 موزه راجح در استانبول - شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
استراحت مسیر راهپیمایی در استانبول - پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
4 غرفه بودایی بوتیک مسافرخانه ها تو استانبول - پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
همسایگان فنر و بالات استانبول - یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
بررسی محله های استانبول - یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
دلیل خوبی برای دیدن یالوا داخل ترکیه - شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
جنایت داخل ترکیه - چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶
عصاره و هوا تو ترکیه - راهنمای غیر رسمی خوره قرص ماه های تابستان - سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
نژاد های چربی و نژاد های سست - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
17 الگو عکس های شیب شیب از حوالي ترکیه - یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
شعر آزمون هتل منحوس من - جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
بهترین ساحل در ترکیه - پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
بازگشت مسكن بعد از زندگی داخل خارج از کشور: هشت دوازده ماه) بعد - پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶
نکاتی برای نقشه ریزی سفر اتوبان ای داخل ترکیه - چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
گردشگری تو ترکیه. تتبع و نقشه های آینده. اطلاعاتی - سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶