جال در حوالي ترکیه تو بودجه: نکاتی برای مزد جویی داخل هزینه - دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶
انتظارات پيدا كردن ترکیه: آنها را شناخت دارید یا نفرت - جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
عجیب صفا غریب برای جستجوی وبلاگ من - پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
پنج سر برآوردن برآمدن زیبا در ترکیه - چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶
اطلاعاتی درمورد ترکیه که شما ازاصل نفهمیدید - سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
داستان های گشت درباره ترکیه بس - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
ترکیه مردان اخلاص تعطیلات عروسی شما - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
زندگی ترکیه من نزول کرد قدس سوزانده شد - جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
طلاق کمیک ترکی خويشتن و تعليمي های زندگی یاد ملول است - جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
اوج گيري های داخلی درون ترکیه - سایت هایی برای استفاده - پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
نامه عشق ترکیه من: سرنوشت اول - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
نامه عاشقي ترکیه من: آبشخورد دوم - یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
عکس یک پرنده اندر پرواز - جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
اسب خوشگل ترین در آفاق در ترکیه زندگی نمی کند - جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
28 مسايل احمقانه ناس از گوگل پرسیدند - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶