آن چاهك درباره چای ترکیه، رنجيده نوشیدنی ملی ترکیه باید بدانیم؟ - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
غارت بي نظمي بین النهرین دارا در نزدیکی مقام سوریه - یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
آب انبار کلیسای استانبول و فوق و پايين مدوزا - یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
پاساژ گل درون استانبول يكدلي پرتره از گذشته - جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
غازی عینتاب داخل قلعه: بالا یاد جانبازان - پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
شعله های هاويه و آب بهشت سوزان از نامنظم آتشي چیمائرا - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
ترکیه ارسي حمام دوباره به دست آوردن بیپازاری - سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
تالاب ابراهیم: میلادی گل تو شانلی اورفه - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
پاي پوش مولوی غازی عینتاب - یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
ملكي مولوی غازی عینتاب - شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
دولمباهسی قصر: آخرین شيد تاریخی امپراتوری عثمانی - جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
خرابه یوروموس ترکیه - چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
موزه بي نظمي قازیانتپ قدس محاصره آنتپ - سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
آین زلیها دریاچه: داستان یا افسانه؟ - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
گالیپولی معلق آرزم و انزک: یک یادآوری تلخ داخل عکس - یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶