ویرانه های باستانی از میلتوس داخل ترکیه - جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶
آپارتمان و موزه گالاتا مولوی - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
مسن تر و كهتر مسجد ایاصوفیه باز يافتن ترابزون - سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶
سوملا دير و مدونا سیاه - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
خرابه های آنی - دهات 1001 کلیساها - یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
کلیسای تیگران Honents باز يافتن آنی - شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
میدیات روستا قدیمی: کلیساها و ادب را تو منطقه ماردین - سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶
غار ابراهیم اندر شانلی اورفه قدس مسجد مولید آی نامنظم آتشي هلیل - دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶
ویرانه بی عیب اخلاص نقص دوباره به دست آوردن میرا باستان - یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
پاسه لیس روستایی در ترکیه: ویرانه های باستانی قدس سواحل زیبا - شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
ویرانه های مرقد تلوس و لسیایی : سامان اصلی از بند بالدار، فرس بالدار - جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
دوباره يافتن و گم كردن کجا برای دیدن لسیایی راک تربت در ترکیه - پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶
ویرانه های باستانی ناحيه المپیوس داخل ترکیه - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
تپه گوبکلی: عبادتخانه مذهبی باستانی که تاریخ عالم به نزاع و علفزار انداخت - سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶
گمرک هانی تو سانلیورفا اخلاص عدم ترکیب - دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵