جشن كلیسای اچمیادزیناطلاعات دهات گيومري ارمنستان - شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
جشن كلیسای اچمیادزین - جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
شهر گوریس ارمنستان - پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
زبان انسان ارمنستان - دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
کودتا این بار درون ارمنستان / حمله كسان مسلح فايده ساختمان پلیس ارمنستان - یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
ولايت آفتاب ، ایروان - شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
راهنمای سفر فايده ارمنستان - شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
سفر حافظه انگیز نفع عليه و له روي بالا و ایروان از رشت - پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
تهران ولو ایروان اندر شش روز - دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
سفر چهار روزه روي ارمنستان - یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
هفته ای تو ایروان - جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۹۵
اطلاعات سفر برفراز ارمنستان - سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵
اماکن دیدنی خلوص تفریحی که اندر زمان سفر فراز ارمنستان باید دید - جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵
بزرگترین ویروس جهان کشف شد - چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵
Uchek، اپلیکیشنی برای انجام آزمایش های کامل پزشکی ادرار - سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵