منظره ی پانوراما از ارگ سانلیورفا - شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
رهبری سفر نفع عليه و له روي بالا و کوش آداسی، ترکیه - جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بشر محلی آنی: ادب روستای ترکیه - پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
كس محلی آنی: آداب شناسي روستای ترکیه - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
یینیان تاریخی: کافه سوراخ گازیانتپ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
صومعه کومبت، همچنین مشهور به کلیسای 12 رساله - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
آوار های آنی - دهات 1001 کلیسا - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
آوار های آنی - دهات 1001 کلیسا - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
کلیسای تونر هونینس آنی - شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
کلیسا ی آنی شوربا نام مجعول مسجد فتحیه - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
کلیسای سعادتمندی درون آنی شهر - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
کفش ارگ از غازی عینتاب - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
غذای سنتی داخل جنوب شرقی ترکیه - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
انسان در سانلیورفا: کت و تنبان ارغوانی و شكل محلی - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
عمران ده قدیمی میدیات: کلیساها و فرهيختگي در منطقه ماردین - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷