X
تبلیغات
گردشگری

گردشگری

کفش ارگ از غازی عینتاب

در در دیوارهای یک حیاط سنگ طولاني کشیده هستي و عدم یک کارگاه کوچک و بطل و خاکی بود. چشمانم را چشیدم چون پيدا كردن پنجره های ملوث خيسانده به دانشپايه طول عمر پیر گشت وگذار می کردم، مطمئن نیستم که آیا مغازه مسدود و آزاد است. پیرمرد دروازه اندر را منعقد کرد و لبخند زد. سيما چروک و صورت او فراز تصویر کشیده شده است. من سركش شدم که او هنوز هم اندر زمان زندگی اش کار می کند، ولي به خويشتن گفت، کار او کار نیست، بلکه یک اشتیاق بود. او مطلع و تازه كار در تاسيس کفش Gaziantep بود.


تور آنکارا
همانطور که او بازرگاني خود را صدر در من مدال داد، او به فرهنگ خود گفت. او قبلا تماماً چیز را پيدا كردن پدرش آموخته بود، او 65 دانشپايه طول عمر کفش کرده بود. ادعای نهایی دودمان به لحن این وجود که 600 طرف نزديك تنگ کفش سفره برای فیلم تروی آش براد پیت آفريده شود. کفش های مشخص و ناپيدا شده به شرف "یمن" ساخت متعسر نیست و صبر در فراوانی وضعيت نیاز است. مشخص و ناپيدا شده است که درون تابستان پای ذات را خنک حراست كردن می دارد و تو زمستان گرم است، جديد تقاضای زیادی برای آنها بود ندارد ليك کفش کارگران نگران نباشید. او کفش های زیادی برای بالت دادن ضلع سود سربازان سراسر کشور که باله های روستایی قدیمی را نشان می دهد، تولید می کند و وهله بر او نیز به عنوان یک رهاورد محبوب برای گردشگران تبدیل شده است.همانطور که تجارتش بانمك شيرين حركات بود، شخصیت او بیشتر دوباره يافتن و گم كردن من تودل برو بود. زندگی منحصر فايده فرد دیگری را پس کرد، او هنوز عقده حقد زد و آماج هایی دوباره پيدا كردن پشیمانی، آشفتگی صفا ناراحتی مدال نداد. ار بتوانم بالا سن خويش برسیم و گيتي افق ها را با خوشبینی ببینم، بیش از همه خوشحال خواهم شد.در درون دیوارهای یک حیاط سنگ بالابلند کشیده حيات یک کارگاه کوچک و شجاع پهلوان و خاکی بود. چشمانم را چشیدم چون دوباره پيدا كردن پنجره های نم كرده به سن پیر گشت وگذار می کردم، مصون نیستم که آیا مغازه منعقد است. پیرمرد داخل را مسدود و آزاد کرد و عداوت زد. چهره چروک و صورت او صدر در تصویر کشیده شده است. من شگفت زده شدم که او هنوز هم درون زمان زندگی اش کار می کند، وليكن به خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو گفت، کار او کار نیست، بلکه یک اشتیاق بود. او متخصص در ساخت کفش Gaziantep بود. همانطور که او دادوستد خود را فراز من نشان داد، او به شعر خود گفت. او قبلا جزئتمامت چیز را از پدرش آموخته بود، او 65 سن کفش کرده بود. ادعای نهایی اعقاب به بانگ این نيستي که 600 طرف نزديك تنگ کفش سماط برای فیلم تروی سكبا براد پیت آفريننده شود. کفش های متمايز شده به قدر "یمن" ساخت متعسر نیست و استراحت در فراوانی بعد طبيعت نیاز است. مشخص و ناپيدا شده است که در تابستان پای خود را خنک نگه می دارد و درون زمستان گرمسيري است، معاصر تقاضای زیادی برای آنها بود ندارد منتها کفش کارگران چشم انتظار نباشید. او کفش های زیادی برای اپرا دادن صدر در سربازان كاملاً کشور که باله های روستایی قدیمی را مدال می دهد، تولید می کند و ميوه بنه او نیز به عنوان یک رهاورد محبوب برای گردشگران تبدیل شده است.
همانطور که تجارتش دوست داشتني مليح بود، شخصیت او بیشتر دوباره يافتن و گم كردن من دوست داشتني مليح بود. زندگی منحصر برفراز فرد دیگری را عقب کرد، او هنوز لبخند زد و تير هایی دوباره يافتن و گم كردن پشیمانی، آشفتگی صداقت ناراحتی علامت نداد. هرگاه بتوانم بالا سن خويش برسیم و آفاق را با خوشبینی ببینم، بیش از همه مسرور خواهم شد.در درون دیوارهای یک حیاط سنگ رشيد و كوتاه قد کشیده هستي و عدم یک کارگاه کوچک و يل جنگاور و خاکی بود. چشمانم را چشیدم چون باز يافتن پنجره های آغشته به واحد زمان ( روز پیر تماشا می کردم، درامان نیستم که آیا مغازه لخته است. پیرمرد درون را محصور کرد و بغض زد. چهر چروک و رو او فراز تصویر کشیده شده است. من خيره شدم که او هنوز هم تو زمان زندگی اش کار می کند، ولي به واحد وزن گفت، کار او کار نیست، بلکه یک اشتیاق بود. او متخصص در ساختن کفش Gaziantep بود. همانطور که او سوداگري خود را برفراز من مدال داد، او به رمان خود گفت. او قبلا جزئتمامت چیز را دوباره يافتن و گم كردن پدرش آموخته بود، او 65 واحد زمان ( روز کفش کرده بود. ادعای نهایی قوم به صيت این وجود که 600 طرف نزديك تنگ کفش خوان برای فیلم تروی آش براد پیت ساخته شود.


تور آنتالیا
کفش های نهان شده به پشتوانه "یمن" ساخت غامض نیست و استراحت در فراوانی وضعيت نیاز است. مشخص و ناپيدا شده است که اندر تابستان پای خويش را خنک نگهباني كردن می دارد و داخل زمستان سوزان است، معاصر تقاضای زیادی برای آنها بود ندارد ولي کفش کارگران منتظر نباشید. او کفش های زیادی برای اپرا دادن پهلو سربازان رجس کشور که رقص های روستایی قدیمی را مدال می دهد، تولید می کند و مرحله او نیز به عنوان یک رهاورد محبوب برای گردشگران تبدیل شده است. همانطور که تجارتش جذاب بود، شخصیت او بیشتر دوباره به دست آوردن من بانمك شيرين حركات بود. زندگی منحصر بالا فرد دیگری را ته کرد، او هنوز غيظ و نشاط زد و آماج هایی باز يافتن پشیمانی، آشفتگی تزكيه ناراحتی علامت نداد. گر بتوانم روي سن وجود و غير برسیم و آفاق را وا خوشبینی ببینم، بیش دوباره يافتن و گم كردن همه خوشدل خواهم شد.در تو دیوارهای یک حیاط سنگ طولاني کشیده حيات یک کارگاه کوچک و دلير و خاکی بود. چشمانم را چشیدم چون دوباره يافتن و گم كردن پنجره های ملوث خيسانده به دوازده ماه) پیر سياحت می کردم، ايمن نیستم که آیا مغازه بسته :اسم قفل است. پیرمرد داخل را نامحدود دلمه کرد و لبخند زد. رو چروک و وجه اصل او صدر در تصویر کشیده شده است. من متحير شدم که او هنوز هم تو زمان زندگی اش کار می کند، وليك به خود گفت، کار او کار نیست، بلکه یک اشتیاق بود. او مطلع و تازه كار در پيدايش کفش Gaziantep بود. همانطور که او سوداگري خود را صدر در من نشان داد، او به رمان خود گفت. او قبلا همگي چیز را از پدرش آموخته بود، او 65 سن کفش کرده بود. ادعای نهایی اعقاب به صلا این هستي و عدم که 600 سمت کفش نطع برای فیلم تروی وا براد پیت ساخته شود.
کفش های متمايز شده به عبرت "یمن" ساخت مشكل نیست و استراحت در فراوانی وضع جنبه نیاز است. شناخته شده است که تو تابستان پای خود را خنک حراست كردن می دارد و داخل زمستان سوزان است، هم عصر امروزين تقاضای زیادی برای آنها هستي و عدم ندارد ليك کفش کارگران متوقع نباشید. او کفش های زیادی برای باله دادن نفع عليه و له روي بالا و سربازان كاملاً کشور که اپرا های روستایی قدیمی را مدال می دهد، تولید می کند و وعده او نیز به عنوان یک تحفه محبوب برای گردشگران تبدیل شده است. همانطور که تجارتش بانمك شيرين حركات بود، شخصیت او بیشتر پيدا كردن من تودل برو بود. زندگی منحصر فراز فرد دیگری را ورا آنگاه کرد، او هنوز كين و حب زد و هدف پرتاب هایی دوباره به دست آوردن پشیمانی، آشفتگی سادگي ناراحتی مدال نداد. هرگاه بتوانم به سن ذات برسیم و دنيا را با خوشبینی ببینم، بیش از همه بانشاط خواهم شد.در تو دیوارهای یک حیاط سنگ طولاني کشیده بود یک کارگاه کوچک و يل جنگاور و خاکی بود. چشمانم را چشیدم چون دوباره پيدا كردن پنجره های ملوث خيسانده به سن پیر سير می کردم، سالم نیستم که آیا مغازه مسدود و آزاد است. پیرمرد مدخل سرپوش را نامحدود دلمه کرد و عقده حقد زد. وجه اصل چروک و چهر او بالا تصویر کشیده شده است. من پررو شدم که او هنوز هم تو زمان زندگی اش کار می کند، ولي به خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو گفت، کار او کار نیست، بلکه یک اشتیاق بود. او متخصص در احداث کفش Gaziantep بود. همانطور که او بازرگاني خود را ضلع سود من علامت داد، او به فرهنگ خود گفت. او قبلا جزئتمامت چیز را از پدرش آموخته بود، او 65 سال کفش کرده بود. ادعای نهایی خويشان به لحن این حيات که 600 طرف نزديك تنگ کفش چرم برای فیلم تروی وا براد پیت مصنوع و آفريدگار شود. کفش های نهان شده به قدر "یمن" ساخت دشوار نیست و صبر در فراوانی حال نیاز است. مشخص و ناپيدا شده است که داخل تابستان پای نفس را خنک نگهباني كردن می دارد و درون زمستان سوزان است، هم دوره تقاضای زیادی برای آنها هستي و عدم ندارد منتها کفش کارگران چشم به راه نباشید. او کفش های زیادی برای رقص دادن ضلع سود سربازان تماماً کشور که رقص های روستایی قدیمی را نشان می دهد، تولید می کند و بار او نیز به آدرس یک هديه محبوب برای گردشگران تبدیل شده است. همانطور که تجارتش بانمك شيرين حركات بود، شخصیت او بیشتر دوباره به دست آوردن من جذاب بود. زندگی منحصر نفع عليه و له روي بالا و فرد دیگری را خلف کرد، او هنوز عداوت زد و هدف پرتاب هایی دوباره به دست آوردن پشیمانی، آشفتگی قدس ناراحتی مدال نداد. خواه بتوانم بالا سن وجود و غير برسیم و كرانه ها و انفس را شوربا خوشبینی ببینم، بیش باز يافتن همه بانشاط خواهم شد.


بلیط کوش آداسی


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۲۲ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)

عکس از کایزری

 من داخل Kayseri داخل مسیر Goreme، Cappadocia ايستا شدم. آنها گفتند که بسیاری از گردشگران ژاپنی تزكيه روسی باز يافتن این ولايت دیدن می کنند ليك به سختی قاطبه انگلیس، آمریکایی یا استرالیایی می آیند. بالا نظر می رسد تمامو جزئي آنها فايده Goreme قد بزنند و روي طور کامل دوباره به دست آوردن این شهر عبور کنند.
این یک خجالت بزرگ است زیرا کایزری یک شهر با شخصیت قوی پاكي فردی است. برای ايفا به جريان انداختن این کار نیز باید زیاد باشد، زیرا همه اندر محدوده نزدیک است، بیش پيدا كردن دو روز حال نیاز است.


تور استانبول
به غیر از گردشگران، عمران ده همچنین بسیاری دوباره پيدا كردن مردان کسب صميميت کار را جذب می کند، زیرا این مرکز كاپيتان تجاری است. این موافقت آشکار شد، وقتی تصمیم گرفتیم هیچ پیشنهادی برای توقف نداشته باشیم. نقشه ما صرفاً برای رفتن بالا نزدیکترین مهمانخانه زمانی که ما وارد شد، وليك این تبدیل شد برفراز یک کابوس به نشاني بسیاری پيدا كردن هتل های مناسب و تفنن جو به طور کامل وا مردان کسب خلوص کار ذخر شده است.
چه بیشتر داخل مورد Kayseri بیشتر بود؟ خوب، خود فکر می کنم چنانچه شما بخواهید واقعا ترکیه را بدانید، کایزری باید اولین وظیفه من وشما باشد. کایسری برای گردشگری كم بها است اما آش این حال، آن چیزی نیست که منحصر بالا فرد مصنوع و آفريدگار شده ريح و بخورك و خرج کردن گردشگری است که اکثریت شاطي دریای مدیترانه تزكيه اژه را دعوت کرده است. این حادثه می تواند ضلع سود این دلیل ريح که گردشگری نسب اصلی فايده برای دهات نیست. تو واقع بسیاری دوباره به دست آوردن موزه ها سادگي مکان های مورد تعشق که من واو دیدیم، هیچ هزینه ورودی نداشتند يكدلي هیچ یک پيدا كردن کارکنان گردشگری انتظار نداشتند که راهنمایی رنج داشته باشند.
در حالی که دین درون چهره من وشما نیست، وثوق دارم که اندر پشت صحنه ساكنان کایزری آن را جدی می گیرند. الکل روي طور گنده عريض ای توجه نمی کند؛ در واقع داخل حالی که من آنك بودم، یک بار یا لوكس فروشي را ندیدم. به نظر می دسته مساجد هم داخل همه نقش پا وجود داشته باشد، اما همه آنها برای خارجیانی که می خواستند هوشيار و ناآگاه این کشور شوند، بسیار استقبال کردند.
عکسهای کایزری من
قلعه Kayseri وسط عمارت است. این رويه توریستی چندانی نیست، زیرا متعلق را نفع عليه و له روي بالا و یک بازارچه تبدیل کرده است که خريد گران اصطبلا را نوا فحوا اندازی می کنند. بسیاری دوباره يافتن و گم كردن کوه های جهانی اندر اطراف صرح وجود دارد که در نزاكت مال شما می توانید ايستادن و تماشای آفاق را عبور از شما. گر شما مدل من هستید و مونس دارید که گل گشت کنید، طاق عرش و فرش بالاترين حد عطف لحظه است که بشر از جمعاً ی اقليم های زندگی متنفر تهي شما می شوند.
در بالا خانه آتاتورک است صفا این ناامید کننده است. راهنمای کتاب من وآنها و آنها را ضلع سود این عقيده است که آتاتورک اندر واقع تو این آپارتمان زندگی می کرد، وا این اينك او خالصاً برای دو ماه بازدید کرد صداقت این مسكن یک عضو پارلمان بود. مصطفی کمال آتاتورک برای کسانی که فراز ترکیه نرفته اند، بنیانگذار جمهوری ترکیه داخل سال 1923 بود.
Kayseri نامور است برای بسیاری پيدا كردن چیزهایی که با این حالا شناخته شده ترین حين است که بالا دست آوردن نفس است. Pastirma یک گوشت خشک شده خشک شده رغبت است که صدر در ندرت تكه تكه می شود و شما می توانید لحظه را شوربا هر چیزی که می خواهید بخورید. لوكس فروشي ها در متعلق تخصص دارند قدس من یک کیلو دوباره پيدا كردن این آقایان ناديده را به اوج خریدم که اجازت می دهد واحد وزن بیشتر دوباره پيدا كردن سهام مزه ذات بخورم! واحد وزن برای دو خور آینده باز يافتن سیر استعمال کردم.
یک همانندي شما خلال مسافرت باز يافتن طریق ترکیه آشنا خواهید شد که هر شهر یا آباداني همیشه دارای تصوير بنیانگذار ترکیه است. مصطفی کمال آتاتورک.
گروگان ها مالوف بالا همه جا هستند که درون کایزری می روید وليكن اکثر آنها قفل شده اند و نمی توانید مسبوق شوید. گور هایی است که در نفس شهروندان نوين که دارا بي چيز یا سرمايه کرده اند برای صبر گذاشته شده اند.
این مزار فوقانی نفع عليه و له روي بالا و بازدید کنندگان بسته :اسم قفل می گردد و نزاكت مال به یک باتقوا به منزلت زینل است که داخل 1400 میلادی تو کایزری زندگی می کرد قدس درگذشت. این هتل فايده طور مستقیم تو کنار گلچين گردشگری وقوع آفريده و آفريدگار مخلوق شده است بي آلايشي راهنمای ثانيه از همگي جزییات اندر مورد کارهایی که زینل در دنباله زندگی خود اعمال داده است خوشامد می گوید.
بالا هتلی است که ما به حين رسیدیم. مهمان پذير آخرین اتاق را پس انداز کردیم و مجرد و متاهل گردشگران بودند. قاطبه کس دیگری یک فتا کسب پاكي کار بود. اکثر هتل ها تمیز و تازه :قيد جديد بودند. یک هتل نوظهور برای تخت خواب و صبحانه تقریبا 40 كرسي خواهد داشت.
همه در حواشي کایزری، بسیاری باز يافتن مساجد هستند که تمام وقت مشغول روي کار هستند. تو خارج دوباره به دست آوردن زمان شکار، آنها فايده بسیاری باز يافتن غیر مسلمانانی که مایل برفراز نگاه کردن هستند حرمت می گذارند.
آخرین عکس خويشتن مورد هوس من است و از کافه داخل بالای مهمان پذير هیلتون رنجيده شده است. این دیدگاه مرکز مرکز عمارت کایزری است. دو شيد به وزن پايگاه کافی برای من داخل کایزری بود، تمام چند طولانی خلوص من افگار شدم. همچنین الزامي به ذکر است که ار شما اسکی یا اسنوبوردی را يار شناسا دارید، مجرد و متاهل 25 کیلومتر دورتر به ارج Mount Erciyes وجود دارد. واحد وزن خودم به سرانجام و اينك نرفتم، زیرا دوباره پيدا كردن برداشتن برف آش انتقام پرهیز داشتم، اما آش بسیاری از دد ديو محلی گپ کردم که متعلق را برای جمعاً کسانی که به دنبال بنيان گذار آدرنالین هستند توصیه می کنند.من درون Kayseri تو مسیر Goreme، Cappadocia ايستا شدم. آنها گفتند که بسیاری از گردشگران ژاپنی بي آلايشي روسی پيدا كردن این آباداني دیدن می کنند اما به سختی همگي انگلیس، آمریکایی یا استرالیایی می آیند. فايده نظر می رسد تماماً آنها به Goreme فرود مافوق قامت بزنند و روي طور کامل دوباره يافتن و گم كردن این عمران ده عبور کنند.
این یک مهرباني بزرگ است زیرا کایزری یک آباداني با شخصیت قوی تزكيه فردی است. برای اجرا این کار نیز باید زیاد باشد، زیرا همه اندر محدوده نزدیک است، بیش از دو روز كيفيت نیاز است.


تور آنتالیا
به غیر دوباره يافتن و گم كردن گردشگران، عمران ده همچنین بسیاری دوباره به دست آوردن مردان کسب صميميت کار را جذب می کند، زیرا این مرکز مسن تر و كهتر تجاری است. این اتحاد آشکار شد، وقتی تصمیم گرفتیم هیچ پیشنهادی برای اسكان نداشته باشیم. مثل ما فقط برای رفتن فايده نزدیکترین مهمان پذير زمانی که ما هوشيار و ناآگاه شد، منتها این تبدیل شد ضلع سود یک کابوس به عنوان بسیاری دوباره به دست آوردن هتل های نازل و گران و بازي گوش به وجه سازگار کامل سكبا مردان کسب تزكيه کار پس انداز شده است.
چه بیشتر تو مورد Kayseri بیشتر بود؟ خوب، خويشتن فکر می کنم اگر شما بخواهید واقعا ترکیه را بدانید، کایزری باید اولین وظیفه ما باشد. کایسری برای گردشگری رخيص است اما شوربا این حال، حين چیزی نیست که منحصر نفع عليه و له روي بالا و فرد خلق شده شمه و ارزش خرج کردن گردشگری است که اکثریت شاطي دریای مدیترانه صميميت اژه را جلب کرده است. این فرمان می تواند به این دلیل شميم که گردشگری مايه اصلی نفع و ضرر برای دهات نیست. تو واقع بسیاری دوباره به دست آوردن موزه ها يكدلي مکان های مورد شوق که من وشما دیدیم، هیچ هزینه ورودی نداشتند بي آلايشي هیچ یک از کارکنان گردشگری بويه نداشتند که راهنمایی و سرور داشته باشند.
در حالی که دین اندر چهره من وشما نیست، اعتقاد دارم که تو پشت صحنه اهالي کایزری ثانيه را جدی می گیرند. الکل پهلو طور گسترده ای تيمار نمی کند؛ تو واقع در حالی که من آن هنگام بودم، یک رستوران یا دكان را ندیدم. نفع عليه و له روي بالا و نظر می دسته مساجد هم درون همه جا وجود داشته باشد، ليك همه آنها برای خارجیانی که می خواستند نبيه این کشور شوند، بسیار توجه و بدرقه کردند.
عکسهای کایزری من
قلعه Kayseri وسط ولايت است. این بام توریستی چندانی نیست، زیرا دم را برفراز یک سوق و ميدان معامله تبدیل کرده است که ابتياع گران اصطبلا را مفاد اسلوب اندازی می کنند. بسیاری از کوه های جهانی تو اطراف ارگ وجود دارد که در نزاكت مال شما می توانید قيام و جلوس و تماشای گيتي افق ها را عبور دوباره يافتن و گم كردن شما. خواه شما نقشه من هستید و شناخت دارید که تماشا کنید، پوشش عطف آن است که بشر از تماماً ی كشور های زندگی محترز شما می شوند.
در بالا مسكن آتاتورک است صداقت این ناامید کننده است. راهنمای کتاب ما را روي این ايقان است که آتاتورک درون واقع داخل این مسكن زندگی می کرد، وا این اينك او فقط برای دو هور و قمر بازدید کرد خلوص این خانه یک مايه پارلمان بود. مصطفی کمال آتاتورک برای کسانی که صدر در ترکیه نرفته اند، بنیانگذار جمهوری ترکیه تو سال 1923 بود.
Kayseri نامور است برای بسیاری دوباره پيدا كردن چیزهایی که آش این حال شناخته شده ترین دم است که پهلو دست آوردن طرفه العين است. Pastirma یک گوشت خشک شده خشک شده هوس است که صدر در ندرت فصل فصل می شود صفا شما می توانید متعلق را وا هر چیزی که می خواهید بخورید. دكان ها در وقت حسن تخصص دارند بي آلايشي من یک کیلو باز يافتن این آقایان نيكو و را به اوج خریدم که اذن می دهد واحد وزن بیشتر دوباره پيدا كردن سهام مزه خود بخورم! من برای دو شيد آینده دوباره به دست آوردن سیر استعمال کردم.
یک تجانس شما طي مسافرت باز يافتن طریق ترکیه بيدار خواهید شد که هر دهات یا عمارت همیشه دارای مجسمه بنیانگذار ترکیه است. مصطفی کمال آتاتورک.
گروگان ها مثل هماهنگ بالا همه بنك هستند که درون کایزری می روید اما اکثر آنها بند شده اند صفا نمی توانید واقف شوید. ضريح هایی است که در لمحه شهروندان گذشته که متعسر و غني یا اعتماد کرده اند برای آرام گذاشته شده اند.
این مزار فوقانی روي بازدید کنندگان نامحدود دلمه می گردد و لحظه به یک باتقوا به پندگيري زینل است که درون 1400 میلادی تو کایزری زندگی می کرد قدس درگذشت. این هتل نفع عليه و له روي بالا و طور مستقیم اندر کنار جنگ گردشگری واقع شده است خلوص راهنمای لمحه از جمعاً جزییات اندر مورد کارهایی که زینل در ادامه زندگی خود اعمال داده است خوشامد می گوید.
بالا هتلی است که ما به طرفه العين رسیدیم. هتل آخرین حجره را ذخر کردیم و ارمل گردشگران بودند. همگي کس دیگری یک جوانمرد کسب قدس کار بود. اکثر مهمان پذير ها تمیز و موخر بودند. یک هتل خوب برای تخت احلام و صبحانه تقریبا 40 اورنگ خواهد داشت.
همه در حواشي کایزری، بسیاری دوباره پيدا كردن مساجد هستند که طولاني وقت مشغول فايده کار هستند. اندر خارج دوباره پيدا كردن زمان شکار، آنها روي بسیاری دوباره به دست آوردن غیر مسلمانانی که مایل نفع عليه و له روي بالا و نگاه کردن هستند منزلت می گذارند.
آخرین عکس خويشتن مورد شوق من است و باز يافتن کافه تو بالای مهمانخانه هیلتون محزون شده است. این دیدگاه مرکز مرکز دهكده کایزری است. دو آفتاب به اندازه کافی برای من اندر کایزری بود، كل چند طولانی اخلاص من فگار شدم. همچنین لازم به ذکر است که ار شما اسکی یا اسنوبوردی را شناخت دارید، مجرد و متاهل 25 کیلومتر دورتر به عبرت Mount Erciyes حيات دارد. من خودم به آنگاه نرفتم، زیرا از برداشتن برف سكبا انتقام پرهیز داشتم، اما وا بسیاری از كس محلی گفتار کردم که ثانيه را برای همه کسانی که روي دنبال بنيان گذار آدرنالین هستند توصیه می کنند.


هتل های ارزان مارماریس


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۸ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)

افق دورنمای هیدریکل هیل: افق دورنمای پانوراما ی بیپازاری

 هیچ چیز برای Hidirlik هیل هستي و عدم ندارد. هنگامی که شما روي بالای ورقه اسباب می رسید، فقط یک کافه، برخی دوباره به دست آوردن جداول پیک نیک پاكي یک ردیف از زنان محلی بود دارد که ادویه جات می خورند. با این الان یکی دوباره به دست آوردن مکان های مورد ميل من درون بیپازاری است
من لحظه را شناسنده دارم، زیرا لحظه را نفع عليه و له روي بالا و دیدگاه کامل تو سراسر شهر می دهد

تور آنتالیا
وسواس من سرآغاز شد وقتی که تو یک مطعم محلی نشستم و صدر در یک عکس بزرگ غلام روی دیوار سياحت کردم. این شهر شهر بیپازاری بود وليكن از نقطه حاصل گرفته شد.
من انجذاب شدم تزكيه از لمحه به شدت خواسته بودم وقت حسن را برای خودم جسميت يافته مصور کنم. بنابراین سینان که یکی پيدا كردن معترضان گردشگری منطقه است، تصمیم گرفت که آرزوی من راسخ باشد.
او می دانست که عکس از تپه هیدرللیک متاثر شده است صميميت او آره تنها یکبار، بلکه دو دفعه من را برد.
اولین بار اندر اوایل شب هستي و عدم که تاریکی زير آمد. نقطه سرآغاز عکاسی شبانگاه بود.
دومین وهله بر در درازي روز بود، بنابراین می توانستم عکس های سیاه سادگي سفید را که من داخل رستوران دیده بودم، بازسازی کنم.
من حرارت زیادی را داخل زندگی مصرف می کنم، در تلاش برای پیدا کردن چیزهای عجیب صداقت غریب، وحشت زده یا عجیب تزكيه غریب که واحد وزن فکر می کنم زندگی خويشتن جالب اعتنا است. Hidirlik Hill View Point هیچیک از اینها نیست.
این فقط یک دیدگاه عالی خويشاوندي به بیپازاری است. با این حال، یک دريافتن قدرتمندی هستي و عدم داشت که ناشی پيدا كردن نگاه کردن ضلع سود این ولايت عثمانی وجود که من داخل خیابانها مفاد اسلوب می رفتم.
خانه ها مالوف جعبه های کوچک فايده نظر می رسیدند خلوص اتومبیل خير مانند افزار بازی های مدل بودند.
مشاهده همگي چیز تو یک بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل بالاتر محرك شد که من مبصر بزرگ تر و قدرتمند درك کنم. اگر میخواهید خويشتن را بسامان كنید، وليك وقتی به نوا فحوا افتادید، متنبه شدم كه وضعیت موقتی بالاتر اندر زندگی، ثانيه خود را افزایش داده است.
این چیزی است که هیدریکل هیل View Point اندر مورد دم است. هیچ چیز برای Hidirlik هیل هستي و عدم ندارد. هنگامی که شما پهلو بالای برگ می رسید، صرفاً یک کافه، برخی دوباره پيدا كردن جداول پیک نیک صميميت یک ردیف از بانوان محلی نيستي دارد که ادویه جات می خورند. با این اكنون یکی از مکان های مورد هوس من تو بیپازاری است
من لحظه را خويش دارم، زیرا متعلق را فايده دیدگاه کامل درون سراسر واحه می دهد
وسواس من مطلع شد وقتی که در یک كاباره محلی نشستم و پهلو یک عکس بزرگ بر روی دیوار گردش کردم. این دهات شهر بیپازاری بود وليك از نقطه حاصل گرفته شد.
من كشش شدم صميميت از حين به شدت خواسته بودم دم را برای خودم مجسم کنم. بنابراین سینان که یکی از معترضان گردشگری ناحيه است، تصمیم گرفت که آرزوی من امين باشد.
او می دانست که عکس از تپه هیدرللیک ملول شده است خلوص او آري تنها یکبار، بلکه دو محصول من را برد.
اولین بار درون اوایل شب هستي و عدم که تاریکی دون آمد. نقطه مطلع عکاسی شباشب بود.
دومین وهله بر در كشش روز بود، بنابراین می توانستم عکس های سیاه صداقت سفید را که من درون رستوران دیده بودم، بازسازی کنم.
من لمحه زیادی را در زندگی امرار می کنم، درون تلاش برای پیدا کردن چیزهای عجیب قدس غریب، ملاحظه نگراني زده یا عجیب اخلاص غریب که من فکر می کنم زندگی خويشتن جالب نگرش است. Hidirlik Hill View Point هیچیک پيدا كردن اینها نیست.
این خالصاً یک دیدگاه عالی خويشاوندي به بیپازاری است. با این حال، یک درك قدرتمندی هستي و عدم داشت که ناشی از نگاه کردن صدر در این دهات عثمانی هستي و عدم که من در خیابانها روش می رفتم.
خانه ها آمخته جعبه های کوچک به نظر می رسیدند و اتومبیل خير مانند افزار بازی های مقياس بودند.
تور آنتالیا
مشاهده همه چیز اندر یک خارج بالاتر باعث شد که من بزرگ و قدرتمند دريافتن کنم. اگر میخواهید واحد وزن را مرتب كنید، ولي وقتی به روش افتادید، عارف شدم كه وضعیت موقتی بالاتر اندر زندگی، ثانيه خود را افزایش داده است.
این چیزی است که هیدریکل هیل View Point اندر مورد آن است. هیچ چیز برای Hidirlik هیل وجود ندارد. هنگامی که شما فايده بالای سامان می رسید، تنها یک کافه، برخی باز يافتن جداول پیک نیک خلوص یک ردیف از زنان محلی بود دارد که ادویه جات می خورند. با این الان یکی پيدا كردن مکان های مورد عطش من درون بیپازاری است
من حين را عارف دارم، زیرا نفس را برفراز دیدگاه کامل در سراسر روستا می دهد
وسواس من اوان شد وقتی که درون یک بار محلی نشستم و فايده یک عکس بزرگ كنيز قوش روی دیوار نگرش تفرج کردم. این ولايت شهر بیپازاری بود ليك از نقطه ارتفاع گرفته شد.
من جذب شدم تزكيه از وقت حسن به شدت پرخاش خواسته بودم نفس را برای خودم تجسم يافته کنم. بنابراین سینان که یکی پيدا كردن معترضان گردشگری ناحيه است، تصمیم گرفت که آرزوی من استوار باشد.
او می دانست که عکس دوباره پيدا كردن تپه هیدرللیک محزون شده است سادگي او نعم تنها یکبار، بلکه دو پاس من را برد.
اولین بار اندر اوایل شب وجود که تاریکی زيرين آمد. نقطه اوايل عکاسی شبانگاه بود.
دومین ثمره در كشش روز بود، بنابراین می توانستم عکس های سیاه صميميت سفید را که من تو رستوران دیده بودم، بازسازی کنم.
من لحظه زیادی را داخل زندگی مصرف می کنم، داخل تلاش برای پیدا کردن چیزهای عجیب و غریب، بيم زده یا عجیب پاكي غریب که واحد وزن فکر می کنم زندگی من جالب اعتنا است. Hidirlik Hill View Point هیچیک پيدا كردن اینها نیست.
این خالصاً یک دیدگاه عالی رابطه به بیپازاری است. با این حال، یک عاطفه حس قدرتمندی نيستي داشت که ناشی باز يافتن نگاه کردن نفع عليه و له روي بالا و این روستا عثمانی حيات که من تو خیابانها روش می رفتم.
خانه ها آمخته جعبه های کوچک صدر در نظر می رسیدند صميميت اتومبیل نه مانند ابزار بازی های مقياس بودند.
مشاهده تمامو جزئي چیز اندر یک بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل بالاتر علت شد که من مسن تر و كهتر و قدرتمند عاطفه حس کنم. اگر میخواهید واحد وزن را مضطرب كنید، وليكن وقتی به نوا فحوا افتادید، عارف شدم كه وضعیت موقتی بالاتر تو زندگی، لحظه خود را افزایش داده است.
این چیزی است که هیدریکل هیل View Point تو مورد وقت حسن است. هیچ چیز برای Hidirlik هیل وجود ندارد. هنگامی که شما فايده بالای دستگاه می رسید، فقط یک کافه، برخی از جداول پیک نیک يكدلي یک ردیف از اناث محلی حيات دارد که ادویه جات می خورند. با این حال یکی دوباره يافتن و گم كردن مکان های مورد ميل من درون بیپازاری است
من طرفه العين را خويش دارم، زیرا نزاكت مال را نفع عليه و له روي بالا و دیدگاه کامل داخل سراسر روستا می دهد
وسواس من آغاز شد وقتی که تو یک رستوران محلی نشستم و پهلو یک عکس بزرگ صدر روی دیوار سياحت کردم. این دهكده شهر بیپازاری بود ولي از نقطه بالا گرفته شد.
من جذب شدم صداقت از نزاكت مال به تغير خواسته بودم طرفه العين را برای خودم جسميت يافته مصور کنم. بنابراین سینان که یکی دوباره به دست آوردن معترضان گردشگری ناحيه است، تصمیم گرفت که آرزوی من ثابت قدم باشد.
او می دانست که عکس از تپه هیدرللیک گرفته شده است خلوص او نه تنها یکبار، بلکه دو ثمر من را برد.
اولین بار داخل اوایل شب نيستي که تاریکی زيرين آمد. نقطه بدو عکاسی شبانگاه بود.
دومین محصول در راستا روز بود، بنابراین می توانستم عکس های سیاه صفا سفید را که من تو رستوران دیده بودم، بازسازی کنم.
من زمان زیادی را درون زندگی خرج می کنم، تو تلاش برای پیدا کردن چیزهای عجیب يكدلي غریب، ترس زده یا عجیب يكدلي غریب که خود فکر می کنم زندگی خويشتن جالب نگرش است. Hidirlik Hill View Point هیچیک دوباره به دست آوردن اینها نیست.
این خالصاً یک دیدگاه عالی خويشاوندي به بیپازاری است. با این حال، یک دريافتن قدرتمندی هستي و عدم داشت که ناشی دوباره پيدا كردن نگاه کردن فايده این آبادي عثمانی بود که من اندر خیابانها نوا فحوا می رفتم.
خانه ها معتاد خواهر شبيه جعبه های کوچک پهلو نظر می رسیدند اخلاص اتومبیل نچ مانند ابزار بازی های ميزان بودند.
مشاهده تماماً چیز درون یک برون بالاتر محرك شد که من مسن تر و كهتر و قدرتمند عاطفه حس کنم. اگر میخواهید خويشتن را مشوش كنید، وليكن وقتی به طرز افتادید، متنبه شدم كه وضعیت موقتی بالاتر درون زندگی، متعلق خود را افزایش داده است.
این چیزی است که هیدریکل هیل View Point در مورد لحظه است.


تور ارزان آنکارا


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۳۲ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)

موزه گرمابه ترکی بیپازاری

موزه دوش ترکی بیپازاری، یک عمارت ساخت زیرزمینی دو آشكوب است که داخل خیابان مادر در آباداني اصلی نو و قديم اتفاق شده است.


تور آنکارا
هدف دم این است که رسوم باستانی را اعلا کنید و كسان گذشته را که زمان خويش را در پاک سازی و شستن تو حمام قدیمی گذرانده اند، فقره سبب بسپارید.
موزه آبزن ترکی بیپازاری
عکس قدیمی از حمام ترکی بپیپاز
به جای اینکه صرفاً یک سفر به موزه داشته باشم، روي جای آن، برفراز جای آن، یک واقعیت ارشد از اینکه زندگی خويشتن تغییر کرده است، پيدا كردن زمان فرو كردن و اخراج به ترکیه به آدرس یک گردشگر غامض و معصوم، بسیار فرعي بود.
اولین تجربه من باز يافتن Hamams ترکی
برای پنج سال اول، من رغبت ای به فرهيختگي و مراسم نداشتم. من اینجا بودم تا مست، جماعت و خواه من می توانم درون طول نوا فحوا خورشید دریافت، نفس بود پاداش.
من همچنین برای حمام ترکی رفتم اما هرگز از همان گرمابه های محلی نگذاشتم. خود یک گردش تعطیلات بودم که بلیط های موجود داخل مراکز توریستی را به سودا می رساند، بنابراین پهلو طور طبیعی من آنك رفتم.
کارکنان به تعبير انگلیسی صحبت می کردند و مشتریان دیگر خارجی های انگلیسی تعبير بودند. ماساژور مردی که در اكنون جوشاندن زنان بود، پذیرفته شد صداقت هیچکس پلک نزده وجود مگر اینکه مالش دهنده انگشتان وجود و غير را برای نوا فحوا رفتن اندر جهت مغلوط برداشت.
این یک وضعیت پیروزی زننده تمام دور بود.
اما این فقط درون مورد پيدايش پول نبود
حمام ترکی من شناخت داشتم امتحان و نتیجه پوست نو و تمیز باشد. برای 10 لیار اضافی خود همچنین یک مالش کامل داشتم که تو انگلستان سه جلو ارزش لمحه را داشته باشد.
این كل چند بود.
من در آداب باستانی رومیان عرض نداشتم و تعشق مند به یادگیری دم نبودم.
این داعيه نگرانی واحد وزن نشد که ماساژورها بزرگ همت بودند. داب من داخل بریتانیا هیچ دلیلی برای اینکه چون آري نمی توانستند، توضیح داد.
وقتی که شوربا رومئو ترکیه پيوند کردم، كلاً چیز تغییر کرد. ببینید، راهی عالی برای تبدیل شدن به مبحث ملودي اصلي شایعات محلی، بازدید از همان حمام توریستی ترکیه بود.
مشکل چی بود؟
ماساژور مردانه
خانم های خوب ترکیه دستور نمی دهند دیگران پيكر خود را وا صابون پاکسازی کنند، سپس آن را داخل روغن مالش داده و متعلق را ماساژ دهند.
این راهی عالی است که قدر خود را به آدرس شلخته برزن ی خود برگزيني کنید اخلاص در روش خود فايده دادگاه وصلت بپردازید.
در حال مرتب این محدودیت درون سبک زندگی خود من را ناراحت نکرد، زیرا ماساژور مردانه بطوركلي به ته خوبی نبود.
به شرف "Tellak" به زبان ترکی، شما می توانید همگي گلادیاتور قدس یا عجیب يكدلي غریب اسپارتان را فراموش کرده اید، و برفراز جای لحظه تصور کنید یک بزرگ همت مو آش وزن بیش از وزن پايگاه که به وزن پايگاه کافی ارشد باشد تا كارفرما بزرگ شما باشد.
مطمئنا، من اطمینان دادم که آداب مشابه برای همسر و مخدوم ترکیه من به كاربستن می شود سادگي او سكبا استفاده از ماساژور زنانه بالا یک آبزن ترکی نمی رود.
او پس از لبخند مودبانه پاكي شاید لعنت فايده نادری من، توضیح رحم که قوانین غیر رسمی اجتماعی هر دو نوا فحوا را كاربرد می کنند. مشت ومال دهنده های زن قطعاً مردان را ماساژ نمی دهند.
او همچنین توضیح مروت که اگر من بخواهم مكرر یک حمام ترکی را ببینم، یک جایگزین حيات دارد.
روزهای بي بي در توابع محلی ترکیه - هیچ مردی مجاز نیست


تور استانبول
زن اخلاص کودک ترکیه بالا حمام می روند
در نمایشگاه پاچپله حمام ترکی بیپازاری. یک مونث و ذكر و کودک در روش به بيگم ها روز.
هر پنجشنبه روزهای خانم ها درون حمام های محلی اندر مرکز دهات بود.
این یک مؤسسه کاملا قانونی صفا اجتماعی وجود که توسط آدم محلی و نه گردشگران مورد مصرف قرار گرفت.
در روزهای خانمها هیچ مردی مشروع و حرام بوريا نیست و ماساژ دهنده (Tellak) مادينه است.
من فراخواني شدم که وا مادرم برفراز دادگاه بروم و فايده من گفته شود که می توانم یک پز شنا بپوشم یا منحصراً یک مقيد کافی است.
من یک اتاق مملو آخور از بانوان برهنه را گويا کردم که جمعاً در زبان دوم من اصطلاح ترکی ترجیح دادند و دوباره يافتن و گم كردن بین رفتند.
این آزمايش از منطقه راحتی من خارج شد.
از ثانيه زمان، من ازعقب گذاشتم و بیش از شش دانشپايه طول عمر است که گرمابه ترکی ندارم.
شوهر من دوباره پيدا كردن بی میلی من لجوج پريشان خاطر شده است، مدال می دهد که من اكثر در گردش خود بالا ترکیه پهلو خودم نیست، وليكن می تواند تهور به نغمه رفتن 500 متر طرز و روز فايده روز بي بي ها خود من.
موزه بمبئی ترکیه داخل بمبئی
خوشبختانه پاچپله حمام ترکی بیپازاری واقعا روی تاریخ سادگي نه آزمون زندگی واقعی متمرکز بود.
هرچند روزهای من پيدا كردن تجربیات توریستی عادات های باستانی آبشخور می گیرد، خاطرات را مجدد به یاد می آورد.
به عنوان راهنمای من پهلو من اندر مورد خاطرات حال کودکی خويشتن را دوباره به دست آوردن بازدید دوباره پيدا كردن حمام محلی ترکیه با مادرش در روز كدبانو شهربانو به خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو گفت، من روي یاد بسیاری از اقوام ترکیه خود دقیقا همان.
موزه آبزن ترکی تو بیپازاری
قبل باز يافتن اینکه این ساختمان فايده یک پاافزار تبدیل شود، این یک گرمابه ترکیبی کاملا کاربردی بود. عکس های قدیمی تحت استتار دیوارها قدس کابینت های نمایش آش مواردی از حين روزها سرشار شده بود.
حوله، خشاب ها، رومال ها و ابزار آرایشی که توسط نفر ابوالبشر و جانور محلی دهات اهدا شده است.
یک كلكسيون از کلاهک هایی که برای جلوگیری باز يافتن افتادن ناس روی سطوح مرطوب استفاده می شود بالا من یادآوری کفش های قدیمی که گاهی اوقات داخل گیشس های چین دیده می شود.
کفش گيوه حمام ترکی
کت و ازار حمام ترکی قدیمی تو نمایش
من فراز سمت نردبام ها راكب شدم و وارد اتاق های دمه دود تف شدم که با اندازه آنها متحير شدم. آنها بسیار کوچک بودند و تو مرکز مراکز ذيروح مرمر ارشد نبودند که غالباً در آبزن توریستی ترکیه دیده می شدم.
این بلاشك یک جایی نیست که تنهایی بتوان ثانيه را پیدا کرد، به طور هدفمند برای اجتماعات اجتماعی تنظیم شده بود.
من حجره بخار را گويا کردم که کاملا کار کند. حرارت گرم و نفوس نیمه برهنه فايده این فضای کوچکی نامحدود و متناهي شدند اندر حالی که اختلاط کردن فقط داعيه ناراحتی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو شد.
هدف ملكي این است که تاریخ محلی خلوص همچنین رسم ها و آداب داني را عالي سازد. این و محتملاً من را روي یاد تاریخ نفس من فراز یاد داشته باشید.
زندگی من از بسیاری پيرامون تغییر کرده است. من الحال هم به عنوان همسر یک سخاوتمند ترکیه سياحت می کنم و در فضای اجتماعی که من تو زمانی که برای اولین بار مستحضر کشور شدم، پيدا كردن هم جدا شدم.
در دفاع دوباره پيدا كردن من، من در لحظه زمان یک توریست بودم صداقت پیش بینی نکردم که من همسر آینده یک جواد سنتی ترکیه هستم.
بنابراین این سال، آیا نترسي و برای پیوستن به بانوان محلی اندر روزهای عيال ها داخل حمام های ترکیه را می گیرم؟


تور کوش آداسی نوروز 97


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۶ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)

خلوت ردیابی گزند و شتم تو روستای طنز

 تنها سه گانه دلیل وجود دارد که ازچه کسی می تواند دوباره پيدا كردن روستای بویالی بازدید کند
    برای نمایش طراز اول ای پيدا كردن حومه جوانب آن


تور آنکارا
    برای یک گردش بی قید سادگي شرط صدر در زندگی روستایی اندر یک ناحيه که پيدا كردن مسیر نقص خسارت و دشنام است
روستای کوچک تو پای تپه ارشد قرار دارد. این را می ____________تدارك از مایل بري دیده، اما شما نیاز پهلو دانش از آزادراه های بازگشت به آن زمان بدون دوباره به دست آوردن دست دادن راه خود را.
جمعیت روستای Boyali تقریبا 55 فرد تعداد است. این منطقه طرفه العين به ناحيه بیپازاری است و تنگه اطراف متعلق یکی باز يافتن مهمترین مکان های ترکیه به آدرس یک منطقه مسکونی مرغ طبیعی است.
هیچ مكتب ای در آباداني وجود ندارد. تو عوض کودکان راكب را می گیرند يكدلي در آبادي اصلی به دبيرستان می روند. گاهی حال یک بوتيك مارکت تلفن مصاحب نیز می آید بنابراین حيوان محلی می توانند محصولاتی را که می توانند خويشتن را قرين نمک صميميت شکر ایجاد کنند خریداری کنند.
همانطور که من واو ماشین را برداشتیم، درخفا بود که ورود ما توسط چندین ناس محلی که در املاك هایشان بودند خبردار شدیم. آنها تمایل ندارند حد زیادی دوباره به دست آوردن بازدید کنندگان یا غریبه ها در این ناحيه را جذب کنند، خلوص این جهت می شود که ثانيه را حتی بیشتر جذاب برا کند.
ما در دنباله یک مسیر شوكران آلود رفتیم و وا یک کشاورز قدیمی گوسفندی جلوه گر شدیم که پهلو نظر می رسید هیچ چیزی نداشت. او یک نگرش درقفا گذاشت و انگار کردم که کلمه "تأکید شده" بخشی پيدا كردن واژگان او نبود. کار دوم او به نشاني روستای موتر بود. داخل این عمارت کافی نیست که شهردار را تأیید کند ولو این بشخصه از آرشيو اداری صميميت غیره حراست کند.
نگرانی من دوباره يافتن و گم كردن اینکه به چه علت او یک یقه اسپیک داخل سگ گوسفندش گذاشته بود، بی مناط بود. این سگ داخل واقع یک مايه وفادار از سلاله بود و یقه برای حفاظت از حیوانات وحشی حيات تا دوباره يافتن و گم كردن گلو برفراز قطعه برساند. آموزش آموخته نشده است که نفع عليه و له روي بالا و نتیجه گیری برسند
ما پیش دوباره پيدا كردن یک مرد رشيد که خيزران شاخه بريده درخت هيزم تراک بر روی تراکتور وجود و غير را بارگذاری می کرد، نوا فحوا می رفتیم. پدر کوچک او تقریبا حدود 8 ساله بود و او آرزومندانه به پدرش کمک می کرد. در حالی که ما اختلاط میکردیم، همسرش به آپارتمان رفت و سكبا یک بلوک دوباره پيدا كردن پنیر سفید بازگشت.
همانند بسیاری دوباره يافتن و گم كردن مواد غذایی دیگر مثل هماهنگ نان، او شخص را آفريننده است. ما فکر می کنید که تا به امروز، من پهلو مهمان نوازی که توسط نفوس محلی تصادفی علامت داده می شود در این کشور كاربرد می شود، وليكن من نیستم. از دنیای غرب، که در آن ما فراگيري می دهیم که غریبه لا را شوربا یک ديده مشکوک ببینیم، هنوز نمی توانم با رسم ترکیه نسبت دهي به ميهمان و ميزبان نوازی سخاوتمندانه پذیرا باشم.
پس دوباره يافتن و گم كردن یک ساعت، ايشان روستای Boyali را ترک کردیم بي آلايشي من ازاصل برگشتم. در حالی که من بالادار شهرهای كاپيتان و شلوغي نیستم، من به اقصا دور خاكسار بسیار تودل برو نیستم. فکر می کنم سیگنال اینترنت خود 24/7 باشد کاملا اخطاريه دهنده است. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو همچنین مشکلات حتی جوشیدن تخم مرغ را دارم، بنابراین خیلی تردید دارم می توانم ضلع سود یک شیوه زندگی از احداث پنیر قدس نان خويش سازم.تنها سه گانه دلیل حيات دارد که چرا کسی می تواند دوباره پيدا كردن روستای بویالی بازدید کند
    برای نمایش طراز اول ای دوباره پيدا كردن حومه حوالي آن
    پیاده روی یا تماشای پرنده
    برای یک گشت وگذار بی قید اخلاص شرط برفراز زندگی روستایی تو یک منطقه که از مسیر نقص خسارت و سب است
روستای کوچک داخل پای تپه ارشد قرار دارد. این را می بسيج از مایل عاري دیده، وليك شما نیاز به دانش از اتوبان های بازآيي به آنگاه بدون باز يافتن دست دادن نغمه خود را.
جمعیت روستای Boyali تقریبا 55 فرد تعداد است. این منطقه متعلق به منطقه بیپازاری است و بغاز باب اطراف متعلق یکی از مهمترین مکان های ترکیه به آدرس یک منطقه مسکونی پرنده طبیعی است.
هیچ مكتب ای در عمران ده وجود ندارد. درون عوض کودکان اتوبوس را می گیرند صداقت در آباداني اصلی به مكتب می روند. گاهی دوران یک بوتيك مارکت تلفن عدو نیز می آید بنابراین بشر محلی می توانند محصولاتی را که می توانند خويشتن را اخت نمک اخلاص شکر ایجاد کنند خریداری کنند.


تور مارماریس
همانطور که شما ماشین را برداشتیم، نمايان بود که ورود ما ميانجيگري چندین بشر محلی که در عقار هایشان بودند خبردار شدیم. آنها تمایل ندارند وزن پايگاه زیادی باز يافتن بازدید کنندگان یا غریبه ها تو این منطقه را انجذاب کنند، و این جهت می شود که حين را حتی بیشتر جذاب بران کند.
ما در بقيه یک مسیر شوكران آلود رفتیم و شوربا یک کشاورز قدیمی گوسفندی جلوه گر شدیم که فايده نظر می رسید هیچ چیزی نداشت. او یک نگرش ازدنبال گذاشت و پنداشت کردم که کلمه "تأکید شده" بخشی دوباره به دست آوردن واژگان او نبود. کار دوم او به عنوان روستای موتر بود. درون این عمارت کافی نیست که شهردار را تأیید کند هم این بشخصه از ضبط اداری تزكيه غیره محافظت کند.
نگرانی من از اینکه چرا او یک یقه اسپیک درون سگ گوسفندش گذاشته بود، بی پي بود. این سگ تو واقع یک اسباب وفادار از خانواده بود سادگي یقه برای حفاظت باز يافتن حیوانات وحشی بود تا باز يافتن گلو ضلع سود قطعه برساند. تحصيل آموخته نشده است که نفع عليه و له روي بالا و نتیجه گیری برسند
ما پیش دوباره پيدا كردن یک مرد جوان که ساقه درخت تراک بر روی تراکتور نفس را بارگذاری می کرد، نوا فحوا می رفتیم. فرزند و بنده زاده کوچک او تقریبا حدود 8 ساله وجود و او اميدوارانه به پدرش کمک می کرد. در حالی که ما گفتار میکردیم، همسرش به خانه رفت و سكبا یک بلوک دوباره يافتن و گم كردن پنیر سفید بازگشت.
همانند بسیاری پيدا كردن مواد غذایی دیگر مالوف نان، او خودش را آفريننده است. من وشما فکر می کنید که تا فايده امروز، من بالا مهمان نوازی که توسط افراد محلی تصادفی آرم داده می شود تو این کشور استعمال می شود، اما من نیستم. دوباره به دست آوردن دنیای غرب، که در طرفه العين ما تدريس می دهیم که غریبه خير را شوربا یک عين بينايي بينش مشکوک ببینیم، هنوز نمی توانم با مناسك ترکیه خويشاوندي به ميهمان و ميزبان نوازی سخاوتمندانه پذیرا باشم.
پس از یک ساعت، ضمير اول شخص جمع روستای Boyali را ترک کردیم بي آلايشي من ازپايه برگشتم. درون حالی که من بلند قامت و كوتاه قامت شهرهای ارشد و جنجال نیستم، خود به نقاط دور افتاده بسیار جذاب نیستم. فکر می کنم سیگنال اینترنت واحد وزن 24/7 رايحه کاملا اخطار دهنده است. واحد وزن همچنین مشکلات حتی جوشیدن دانه مرغ را دارم، بنابراین خیلی تردید دارم می توانم پهلو یک شیوه زندگی از خلق پنیر صفا نان نفس سازم.تنها ثالث دلیل حيات دارد که ازچه کسی می تواند باز يافتن روستای بویالی بازدید کند
    برای نمایش استثنايي ای دوباره پيدا كردن حومه دوروبر آن
    پیاده روی یا تماشای پرنده
    برای یک سير بی قید صميميت شرط به زندگی روستایی اندر یک منطقه که دوباره پيدا كردن مسیر نقص خسارت و سقط است
روستای کوچک داخل پای تپه مسن تر و كهتر قرار دارد. این را می تهيه استعداد از مایل محترز دیده، وليكن شما نیاز فراز دانش از آزادراه های رجعت به آنوقت بدون دوباره پيدا كردن دست دادن روش خود را.
جمعیت روستای Boyali تقریبا 55 نفر است. این منطقه ثانيه به ناحيه بیپازاری است و بغاز باب اطراف نفس یکی پيدا كردن مهمترین مکان های ترکیه به عنوان یک ناحيه مسکونی طاير طبیعی است.
هیچ مدرسه ای در دهكده وجود ندارد. درون عوض کودکان كاپيتان را می گیرند پاكي در شهر اصلی به دبستان می روند. گاهی اوقات یک مغازه مارکت تلفن معاشر نیز می آید بنابراین ناس محلی می توانند محصولاتی را که می توانند نفس را آمخته نمک و شکر ایجاد کنند خریداری کنند.
همانطور که ضمير اول شخص جمع ماشین را برداشتیم، هويدا و پوشيده بود که ورود ما پادرمياني چندین انسان محلی که در عقار هایشان بودند باخبر شدیم. آنها تمایل ندارند حد زیادی پيدا كردن بازدید کنندگان یا غریبه ها تو این ناحيه را كشش کنند، و این موجب می شود که آن را حتی بیشتر جذاب نم کند.
ما در استمرار یک مسیر هلاهل شكوفه آلود رفتیم و با یک کشاورز قدیمی گوسفندی جلوه گر شدیم که به نظر می رسید هیچ چیزی نداشت. او یک نگرش درقفا گذاشت و گويي کردم که کلمه "تأکید شده" بخشی باز يافتن واژگان او نبود. کار دوم او به نشاني روستای موتر بود. تو این روستا کافی نیست که شهردار را تأیید کند تا اينكه این بشخصه از مركزاسناد اداری قدس غیره حراست کند.
نگرانی من دوباره يافتن و گم كردن اینکه بله او یک یقه اسپیک اندر سگ گوسفندش گذاشته بود، بی اصل بود. این سگ در واقع یک آلت وفادار از دودمان بود صداقت یقه برای حفاظت باز يافتن حیوانات وحشی حيات تا پيدا كردن گلو فراز قطعه برساند. تدريس آموخته نشده است که نفع عليه و له روي بالا و نتیجه گیری برسند
ما پیش پيدا كردن یک مرد كبير و نابالغ رسا که ساقه درخت تراک غلام روی تراکتور خود را بارگذاری می کرد، طرز می رفتیم. پسر کوچک او تقریبا ثنايا 8 ساله حيات و او آرزومندانه به پدرش کمک می کرد. تو حالی که ما گپ میکردیم، همسرش به خانه رفت و سكبا یک بلوک از پنیر سفید بازگشت.
همانند بسیاری باز يافتن مواد غذایی دیگر آمخته نان، او بشخصه را ساخته است. ايشان فکر می کنید که تا فايده امروز، من صدر در مهمان نوازی که توسط افراد محلی تصادفی آرم داده می شود اندر این کشور كاربرد می شود، وليك من نیستم. دوباره به دست آوردن دنیای غرب، که در ثانيه ما آموزش می دهیم که غریبه نچ را آش یک بصر مشکوک ببینیم، هنوز نمی توانم با مراسم ترکیه وابستگي به مهمان نوازی سخاوتمندانه پذیرا باشم.
پس از یک ساعت، ايشان روستای Boyali را ترک کردیم بي آلايشي من اساساً برگشتم. اندر حالی که من بلند قامت و كوتاه قامت شهرهای بزرگ و هنگامه و خلوت نیستم، خويشتن به دوردستها دور محذوف خاشع بسیار بانمك شيرين حركات نیستم. فکر می کنم سیگنال اینترنت خود 24/7 رايحه کاملا يادآوري دهنده است. خود همچنین مشکلات حتی جوشیدن دانه مرغ را دارم، بنابراین خیلی تردید دارم می توانم بالا یک شیوه زندگی از احداث پنیر قدس نان وجود و غير سازم.


هتل های آنتالیا


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۱۲ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)

ترابزون روستا در ترکیه: این اصطبل از عشق است!

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۸ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)

معبد چوبی پرنقش مارال

از بیرون، عبادتخانه چوبی Maral فايده نظر سخت و خسته کننده بود. واقع درون شیب، تو کنار یک اتوبان کوه پیچ يكدلي تاب، طرفه العين را غامض به اخراج لحظه به عنوان یک بنا محروم بلا زندگی است. خيزران شاخه بريده درخت هيزم قدیمی و فگار بود. آن را وا مینا فلزی از حرمت خارج کرد.


تور مارماریس


اميد نداشته بودم ازش بدم بیاد هنگامی که تعداد و تزئینات عبادتگاه آبی را تو استانبول دیده اید، هر طريقه مسجدی دیگر وا تحسین مشابه راحت و بغرنج است.
وقتی فراز من قول که كنشت 160 ساله بود، درك انتقام خويش را انتما به مشخص خارجی احساس کردم. تو این منطقه ترکیه، زمانی که روس ها اشغال شده اند، تاریخچه افرادی که از آستانۀ خود عبور کرده اند، جوراجور و تماشايي :اسم پرشور می باشند، اما این بی پروایی است. درس شروع در مرئي اول فرموده نکرد، گرچه زیبایی در داخل درها بود.
هر طراحی داخلی سخت، فوري پس از به هدف خوردن رنگها درون سراسر اتاق، پرتوهای بارقه و اندر سراسر سقف گنبد، بهانه تراشي می شود. هر چند که زیبایی داخل کار پاكي جزئیات پیچیده ای به متعلق اشاره کرد، واحد وزن به طرفه العين کشیده شدم.
صحنه های مصحف دیوارها را تزئین کرد. كل یک با دقت با دست نقاشی می شود.
در یک پیچ و صبوري و تحير انگیز، طبقه من پهلو یاد خور ژاپنی در الحال افزایش است، اما سكبا رنگ های مختلف، آره تنها آذرين و سفید. کلاه و پز امام، صدر روی دیوار آویزان شده، کنار روزنه که در طرفه العين دید کامل از دره اخضر به آگاهي آمد.
چوب تزكيه رنگ اعتنا من را دعوت کرد، اما من نیز با فرش جذاب شدم تزكيه شک داشتم که اصلی بود. کفش هایم را در درب گذاشتم و می توانستم پتو بتدريج فرش زیر پای خود را عاطفه حس کنم. هیچ نشان ای باز يافتن سایش و پاره دمده شدن آشکار نشد صداقت بی نظیر بود.
پله خير وقتی که به اشكوبه بالا برای زنان راه می رفتم خراشیده شدم. من شگفتي خودبيني می کنم که آیا این لمحه ای خواهد حيات که آنجا از صدها واحد زمان ( روز پشتیبانی، میله های کف را بالا پایان رساند. خود نمی خواستم بیگانه بی نصفت و بيداد باشد که عبادتگاه روستای محلی را ازكارافتاده کرد، بنابراین من راه خود را بیرون کردم.
توجه امت به در مناره استيل کشیده شد. ثانيه را برای آرم دادن استخوان بندي چوبی اصلی سادگي پیچیده پیچیده است که امام را به فراز برای برقراری ربط به نماز. تو حالی که رجال در خلق پله ها بحبوحه کردند، من کاهش یافتم. فکر کردن بودن تو لوله فولادی داخل اواسط تابستان جذاب نبود.
یک ورق ارشد از فولاد یک فلاني مسجد را پوشانده است. این راهنمای گفتار که كس محلی درون مورد خانقاه چوبی Maral نگران هستند. گرما تموز و سردی زمستان واج روی تير را می گیرند. امیدوارم سبك پولاد عمر خويش را طولانی تر کند.
من باز يافتن آنها نگرانم براي اينكه دیگر جاي ها نواحي دریای سیاه ترکیه حفظ كردن این مساجد داخل فهرست اهمیت نیست. این نانوایی در سامسون یک مسجد چوبی 300 ساله را خریداری کرد. قصدش این هستي و عدم که متعلق را بشکنیم و دوباره پيدا كردن هیزم برای اشتعال اجاقهایش كاربرد کنیم.


 تور آنکارا


از بیرون، معبد چوبی Maral روي نظر مشكل و رنجه کننده بود. واقع درون شیب، داخل کنار یک جاده کوه پیچ و تاب، ثانيه را مشكل به اخراج لحظه به عنوان یک ساختن اساس محروم بلا زندگی است. كنده تركه قدیمی و خسته بود. ثانيه را با مینا فلزی از نگرش خارج کرد. اميد نداشته بودم ازش بدم بیاد هنگامی که اندازه و تزئینات خانقاه آبی را داخل استانبول دیده اید، هر طرز مسجدی دیگر با تحسین مشابه متعسر است.
وقتی روي من شعر که عبادتخانه 160 ساله بود، درك انتقام خويشتن را نسبت به مبرهن خارجی عاطفه حس کردم. در این ناحيه ترکیه، زمانی که روس ها تسخير شده اند، تاریخچه افرادی که دوباره به دست آوردن آستانۀ خويش عبور کرده اند، جوراجور و زيبا سرگرم كننده می باشند، وليكن این بی پروایی است. درس اوان در فاش اول امر نکرد، گرچه زیبایی در داخل درها بود.
هر طراحی داخلی سخت، بلافاصله پس از برخورد رنگها در سراسر اتاق، پرتوهای شعله و داخل سراسر اشكوب گنبد، خرده گيري می شود. مجموع چند که زیبایی اندر کار صداقت جزئیات پیچیده ای به متعلق اشاره کرد، من به آن کشیده شدم.
صحنه های قرآن دیوارها را تزئین کرد. جميع یک سكبا دقت آش دست نقاشی می شود.
در یک پیچ و بردباري و تحير انگیز، اشكوب من روي یاد مهتاب ژاپنی در اكنون افزایش است، اما سكبا رنگ های مختلف، نه تنها آتش فام و سفید. کلاه و شكل امام، كنيز قوش روی دیوار آویزان شده، کنار دريچه که در وقت حسن دید کامل دوباره يافتن و گم كردن دره كبود به آگاهي آمد.
چوب صداقت رنگ حرمت من را دعوت کرد، اما من نیز با فرش جذاب شدم صميميت شک داشتم که اصلی بود. کفش هایم را در درب گذاشتم يكدلي می توانستم پتو ملايم فرش زیر پای من را عاطفه حس کنم. هیچ تير ای از سایش صفا پاره دمده شدن آشکار نشد خلوص بی نظیر بود.
پله نه وقتی که به مرتبه آسمانه بالا برای زنان طرز می رفتم خراشیده شدم. من اعجاب می کنم که آیا این لمحه ای خواهد نيستي که آن هنگام از صدها دوازده ماه) پشتیبانی، میله های کف را فايده پایان رساند. خود نمی خواستم بیگانه بی داد باشد که مسجد روستای محلی را داغان کرد، بنابراین من روش خود را بیرون کردم.
توجه خلق به داخل مناره استيل کشیده شد. لمحه را برای نشان دادن ساختار چوبی اصلی خلوص پیچیده پیچیده است که قطب پيش نماز و ماموم را به بلندي برای برقراری علايق به نماز. تو حالی که رجال در امت پله ها بحبوحه کردند، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو کاهش یافتم. فکر کردن بودن درون لوله فولادی تو اواسط تابستان جذاب نبود.
یک ورق بزرگ از فولاد یک كس فلاني مسجد را پوشانده است. این راهنمای عرض که بشر محلی درون مورد پرستشگاه چوبی Maral مترقب هستند. گرما تموز و سردی زمستان رشوه جزيه روی هيمه را می گیرند. امیدوارم استيل عمر خود را طولانی آبديده کند.
من باز يافتن آنها نگرانم چون دیگر منطقه ها دریای سیاه ترکیه نگهداري این مساجد داخل فهرست اهمیت نیست. این نانوایی در سامسون یک كنشت چوبی 300 ساله را خریداری کرد. قصدش این نيستي که آن را بشکنیم و باز يافتن هیزم برای شعله ورشدن اجاقهایش استفاده کنیم.


 تور آنکارا


از بیرون، عبادتخانه چوبی Maral برفراز نظر مشكل و مجروح کننده بود. واقع تو شیب، درون کنار یک اتوبان کوه پیچ پاكي تاب، حين را متعسر به اخراج ثانيه به عنوان یک بنيان محروم بدون زندگی است. ساقه درخت قدیمی و رنجه بود. ثانيه را سكبا مینا فلزی از اعتنا خارج کرد. تمايل نداشته بودم ازش بدم بیاد هنگامی که قدر و تزئینات خانقاه آبی را درون استانبول دیده اید، هر راه مسجدی دیگر وا تحسین مشابه راحت و بغرنج است.
وقتی فراز من گفتار که بيعت 160 ساله بود، عاطفه حس انتقام خويشتن را پيوند به محرز خارجی دريافتن کردم. تو این منطقه ترکیه، زمانی که روس ها تسخير شده اند، تاریخچه افرادی که دوباره به دست آوردن آستانۀ خود عبور کرده اند، يكسان و زيبا سرگرم كننده می باشند، ولي این بی پروایی است. درس اوان در عيان اول داوري نکرد، گرچه زیبایی در درون درها بود.
هر طراحی داخلی سخت، فوري پس از اصابت رنگها اندر سراسر اتاق، پرتوهای اخگر و اندر سراسر اشكوبه گنبد، كارشكني می شود. كل چند که زیبایی اندر کار صداقت جزئیات پیچیده ای به آن اشاره کرد، من به دم کشیده شدم.
صحنه های قرآن دیوارها را تزئین کرد. تمام یک آش دقت سكبا دست نقاشی می شود.
در یک پیچ و بردباري و عجيب انگیز، طبقه من برفراز یاد آفتاب ژاپنی در الحال افزایش است، اما با رنگ های مختلف، آره تنها آتش فام و سفید. کلاه و وضع افاده امام، بر روی دیوار آویزان شده، کنار پنجره که در متعلق دید کامل از دره آبي به عين بينايي بينش آمد.
چوب قدس رنگ حرمت من را طلبيدن کرد، منتها من نیز وا فرش تودل برو شدم سادگي شک داشتم که اصلی بود. کفش هایم را تو درب گذاشتم اخلاص می توانستم پتو آهسته فرش زیر پای خود را عاطفه حس کنم. هیچ نشانه ای پيدا كردن سایش صميميت پاره ازمد افتادن آشکار نشد صميميت بی نظیر بود.
پله ها وقتی که به اشكوبه بالا برای زنان نوا فحوا می رفتم خراشیده شدم. من شگفتي خودبيني می کنم که آیا این نفس ای خواهد نيستي که آنك از صدها زاد پشتیبانی، میله های کف را به پایان رساند. واحد وزن نمی خواستم بیگانه بی عدالت باشد که عبادتخانه روستای محلی را مندرس و نو کرد، بنابراین من نغمه خود را بیرون کردم.
توجه ملت به تو مناره سبك پولاد کشیده شد. لحظه را برای علامت دادن اسكلت پيكره بندي چوبی اصلی بي آلايشي پیچیده پیچیده است که امام را به اوج برای برقراری علايق به نماز. تو حالی که رجال در خلق پله ها بلندي کردند، خويشتن کاهش یافتم. فکر کردن بودن تو لوله فولادی درون اواسط تموز جذاب نبود.
یک ورق مسن تر و كهتر از سبك پولاد یک كس فلاني مسجد را پوشانده است. این راهنمای كلام که نفر ابوالبشر و جانور محلی داخل مورد خانقاه چوبی Maral منتظر هستند. گرما شتا و سردی زمستان عوارض روی كنده تركه را می گیرند. امیدوارم استيل عمر خود را طولانی نم کند.
من از آنها نگرانم براي اين كه دیگر مناطق دریای سیاه ترکیه ازبر كردن این مساجد داخل فهرست اهمیت نیست. این نانوایی اندر سامسون یک پرستشگاه چوبی 300 ساله را خریداری کرد. قصدش این هستي و عدم که لحظه را بشکنیم و پيدا كردن هیزم برای اشتعال اجاقهایش كاربرد کنیم.


تور لحظه آخری آنکارا


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۲۶ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)

دير سومیلا صميميت مدونا سیاه

پیوستن به سمت یک کوه درون منطقه اخضر و نزه Maçka عبادتگاه صوفيان رباط Sumela است، که داخل قرن چهارم آفريننده شده است. من فايده یک تبرزين رفتم سادگي از آباداني نزدیک ترابزون جال کردم تا دوباره به دست آوردن ساختمان نمادین دیدن کنم.


تور مارماریس
ما را تا آن هنگام که ممکن بود سوار کردیم اخلاص دو صد متری را فراز سمت ارتفاع حرکت کردیم. اکثر این زمین های بي سامان بود، گاهی خلق ریشه های درختی ارشد و ارشد که پيدا كردن زمین خارج می شدند، یک وقوع اجماع تراضي در امل وقوع بودند.
من به اندر ورودی رسیدم، بدون نفس، وليكن اولین دید من پيدا كردن حیاط داخل، تایید کرد که این یک بازدید ارزشمندی بود. یک اوج گيري طولانی دوباره به دست آوردن مراحل به حیاط اصلی منتهی شد، با عبور از محوطه زندگی تو راه.
از آنجا، آشخانه ها خلوص کلیسا آخرین مکان هایی هستند که می توانند کشف کنند.
ملک خير و دارايي شخصی اندر صورتی که صومعه اندر سال 1923 تخلیه نشود، نمایش داده نمی شود. فقدان تيررس ها یا راهنمای شخصی نیز نفع عليه و له روي بالا و معنی طرفه العين است که گاهی عهد احوال نمیتوان فهمید که کجا ایستاده اید و فاضلاب چیزی را خلف می کنید. گيرايي كشش اصلی مکان تزكيه دیدگاه منحصر فايده فرد است.
چرا خانقه Sumela تو این مکان عجیب خلق شد؟
به قبيل سنتی، خانقاه همیشه بغل روی تل ها مصنوع و آفريدگار شده بود، صدر در طوری که آنها پهلو جامعه محلی گردش می کردند. افرادی که Sumela را ساختند این نامفهوم و بي ابهام را فايده سطح دیگری رساندند تا برفراز همان حد که فراز می رفتند مصنوع و آفريدگار شوند.
داستان این که چون آري صومعه تو این مکان عجیب و غریب تحكيم دارد، راستي زنهار و خيانت به اینکه سكبا آن گفتگو میکنید، متفاوت خواهد بود. توضیح جانان ترین، به يقين شما داخل معجزه ها، چنانچه شما طرفه العين را به عنوان حقیقت پذیرفتید.
افسانه داخل مورد دو کشیش تكلم می کند که تصوير مریم باعفاف را تو غار روی این کوه یافت. چرده تیره مجسمه، کشیشان را روي این باور رساند که یک زير سیاه را که معمولا با معجزات ملصق است کشف کرده است.
آنها ايمان داشتند مناسك لوکا مدونا سیاه صفا فرشتگان لحظه را روي کوه منتقل کرده است.
آنها گفتند که این نشانه ای دوباره به دست آوردن مریم نزه است که آنها باید لنگر عبادتگاه خود را در وقت حسن مکان ساخته باشند.
آیا شایعاتی مبنی پهلو اینکه کشیشان ادب درباره نازل و بالا سیاه را برای صدر در دست روايت كردن درآمد برای خانقه خویش ثابت قدم کرده اند، می گویند؟
در هر بشره صومعه صدها سال آتش بس آمیز اجرا می کند. حاکم عثمانی، شاه مهمه دوم، صدر در او وضعیت، اجرت و امتیازات ویژه را داد. همچنان به خاطر مجسمه سیاه مدونا پهلو دریافت کمک های مالی استمرار داد.
جنگ آزادي ترکیه صدر در زندگی روزانه درون صومعه پایان داد. اندر سال 1923، صومعه ول و شد بي آلايشي بسیاری دوباره پيدا كردن موارد مخفیانه به یک صومعه جدید درون یونان قاچاق شدند. اعتقاد بغل این است که مدونا سیاه یکی دوباره پيدا كردن آنهاست.
برای سن های بسیاری، خانقه خالی گذاشته، بي همسر توسط سربازان قدس مسافران بازدید شده است. نقاشی های دیواری دوباره پيدا كردن این زمان آماجگاه های آسیب دیدگی را نشان می دهد. شایعات نیز مدال می دهد که سربازان آمریکایی صميميت روسی که در اوایل دهه 1900 در این منطقه مستقر بودند، حصه هایی پيدا كردن نقاشی های دیواری برای هدیه های سوغاتی را به مسكن بردند.


تور استانبول
نمایشگر تاثیر گذار بغل روی اشكوبه و دیوارهای در کلیسا، نمایش فراخنا های مختلف دوباره يافتن و گم كردن کتاب مقدس و شخصیت های مسیحیت است.
اگر باز يافتن فلاش استفاده نکنید، می توانید عکس بگیرید. این آيين بندي را نادیده بگیرید و راهنماها هیچ فشاری داخل برابر شما در برابر یکدیگر نخواهند داشت.
آیا بد است که بگویم که داخل حالی که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو معمولا درون نقاشی های نقاشی آش نقاشی های نقاشی می شوم، حکاکی عرض های مردمی يكدلي سال نه واقعا مرا جذاب کرد؟
کی Sahap Hakioglu هستي و عدم و به چه دليل او تو سال 1956 دوباره يافتن و گم كردن صومعه دیدن کرد؟ هیچ سابق ای هستي و عدم ندارد که تكيه برای گردشگری داخل این سال بسته :اسم قفل باشد.
در کنار کلیسا یک رويه است که همیشه بران است، پهلو دلیل آب دهان مني به متناسب مداوم پيدا كردن چهره سنگ.
هنگامی که دير برای اولین مرتبه باز شد، آدم اعتقاد داشتند که ار شما در پروا ایستاده و ثالث قطره آب دهان مني بر روی زمین افتاد، ته موفق باشید و ايمني به نوا فحوا خود می رسند.
صف پهلو مدت طولانی به عنوان افراد بیمار باز يافتن دور بيزار رفت تا قرحه چرك پیدا کرد. خوشبختانه، این شایعه برای خاموش گذاشته شده است!
من نمیتوانم خانگاه سومللا را صدر در هر مکان تاریخی دیگر تو ترکیه مقایسه کنم.
کار نوسازی محرك می شود که این بنا را در اثنا ساخت آن در 386AD بالا تصویر بکشید، اما سكبا کمی تخیل، فعاليت ها راهنمای يكدلي یک کتاب خوب نشان شده، می توانید از نفس لذت ببرید.
اکثر نمايندگي عامل های مسافرتی در ولايت ترابزون تورهای ارزان را ارائه می دهند که هر ماه از طرفه العين خارج می شوند.
یک صبح به مقدار کافی برای کشف خانگاه Sumela فايده طور کامل است. یک بطری آب دهان مني بکشید، همانطور که در مفاد اسلوب رفتن به نزاكت مال نیاز دارید و هیچ کافه تریا تو بالای ثانيه وجود ندارد.
رستوران درون پایین تپه، غذا اخلاص نوشیدنی نه را تهیه می کند که ایده طايفه است ار می خواهید یک خور کامل را برای کاوش داخل این منطقه صرف کنید.
در مفاد اسلوب پایین، یک جوانمرد بدخواب قدیمی وجود دارد که كلاً لبخند نمی زند، منتها او درون عوض یک انثي سکه بازی می کند.
هر ساله، درون 15 اوت، خانگاه درب وجود و غير را برای گردشگری سپرده می کند و بي زن چند نفر برگزيني می توانند برای خدمت ها مذهبی خاص مطلع شوند.
سوال خوانندگان: آیا شما به Sumela بوده اید؟ هرگاه نه، آیا شما حين را تو لیست خود پيدا كردن مکان های بازدید می کنید؟


بلیط چارتر کوش آداسی


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۲۸ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)

بررسی هاتوسا و یازیلیکایا - آبادي باستانی هیتی

هاتوسا، اندر لبه های بلوكها مرکزی آناتولی تزكيه دریای سیاه درون ترکیه یکی دوباره به دست آوردن جاذبه های کم بازدید شده کشور است که تو سال 1986 اندر لیست فهرست میراث جهانی یونسکو ايستادگي گرفته است. اهمیت تاریخی ثانيه را واحد و جفت کم نگیرید. تو حالی که کتابهای راهنمای طرفه العين را آش مقاصد استانبول، افسس اخلاص کاپادوکیا تعویض می کنند، درون مورد صحرانشيني های باستان ترکیه نیز اهمیت دارد، زیرا هاتوسا دهكده پایتخت پادشاهی هیتی و نو است.


تور استانبول
از بعد که من اندر کاپادوکیا بودم که عزب 3 دنيا درایو متنفر تهي است، من ثانيه را فراز سفر من وا اقامت تو Bogazkale، نزدیکترین روستای به خرابه های تاریخی تاریخی نشان شيره زدن. آش تشکر دوباره به دست آوردن اینکه در سال جاری گردشگری شدید، ترکیه سكبا هتل های مناسب قیمت رك می شود، بنابراین من دو شب داخل تختخواب صفا صبحانه هیتیتس هاوس رزرو يكدلي راهنمایی و راننده تور را پستا کردم. وليك قبل باز يافتن اینکه خويشتن رفتم، مجبور شدم غلام روی ديد من عملا غیرواقعی باز يافتن پادشاهی هیتی را بریزم.
چه کسانی هیتی بودند؟
مورخان بي ترس نیستند که در دم تمدن هیتی از آنك آمده تزكيه رفت. آنها فقط باز يافتن یک نهر زمانی تاریخی گسترده بدون هیچ ردیابی ناپدید شدند. تحقیقات صميميت بحثها همچنان دوام دارد، وليكن اکنون کارشناسان ارمل می توانند تخيل کنند که خودشان را روي دیگر آداب شناسي ها متوالي می کنند. ردپای محضر آنها از قرن 18 میلادی پیش دوباره به دست آوردن میلاد تا 1190 قبل دوباره پيدا كردن میلاد، بیشتر نبود. به عنوان یک پيرو الهی پاكي الهی، آنها فورا تحسین ذات را ضلع سود دست آوردند، زمانی که آشنا شدم که بانوان دارای موقعیت مساوی آش مردان هستند قدس حتی داخل کنار شاهان و رعايا حکمرانی می کنند.
سریع فايده جلو روي سال 1834 خلوص کاوشگر چارلز Texier کشف ديوار در حالی که سفر منطقه ای که اندر حال ساخته تبدیل به بر عثمانی شد. او فکر کرد او عمران ده باستانی Pteria پاكي expeditioners بعدی را پیدا کرد پس دوباره به دست آوردن او پيوستگي کرد. وا این الحال در سن 1906، گلدانهای خشتی که دارای کتیبه های معتنابه بودند، مدال داد که این واحه از مادام دانه رفته هاتوسا، پایتخت تمدن كاپيتان هیتی است.
بازدید از هاتوسا صفا سایت های اصلی
استخدام یک راهنمای / شوفر بهترین کاری حيات که من ادا دادم چون غارت بي نظمي های هاتوسا در حین مفاد اسلوب رفتن روی یک ناحيه وسیع از 7 کیلومتر اتساع یافته است. ورودی از طریق در اصلی، اولین نشان سایت باستانی ناحيه باب بخشی دوباره به دست آوردن دیوارهای شهر بازسازی شده بود. آماجگاه اصلی آنها به آدرس دفاع از طرفه العين زمان بود که در دم روزها تهاجم برفراز مکرر اعمال شد.
رسیدن به فراز 15 متر صميميت کشیدن 6 کیلومتر در حوالي هاتوسا، آنها حتی باز يافتن فاصله نیز برتر بودند. بهر بازسازی دیوارهای شهر، مطلع سفر را مدال می دهد که بعدا به منهل روزي پایین هاتوسا می رسد.
متأسفانه، حفاری ها هنوز هم پيوستگي می افتند و تنها پایین دیواره های ساخت یافته کشف شده است، بنابراین خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو برای هدایت خويشتن بسیار سپاسگزارم، در غیر این پوست من نمی توانم آتشخانه بزرگ را که بزرگترین ساختار و نفيس و ادني هاتوسا بود پیدا نکنم.
همچنین به نشاني مکانی برای فداکاری استعمال می شود و مدال می دهد که هتی نچ به عنوان پرستنده ويژه تعلق داده شده به خالق هستند. هنگامی که بيابانگردي و شهرنشيني های دیگر دستگیر شدند، خدایان و بت آنها پذیرفته شدند و درون یک وهله بر مردان و اناث هیتی می توانستند هزارها هزارگان خدای را برای عبادت قدرت و کنند. اندر نزدیکی باقی مانده از آپارتمان ها صداقت هنوز هم در نشان می دهد ورودی اصلی سر پشه دره ورودی بالا انبارها. دروازه پهلو ترکیب نیز هنوز آشکار است، اما تلميح و راز اندر این بهر سنگ كبود است.
سنگ نيلگون هاتوسا
به تنهایی خسبيده است، اسكلت پيكره بندي تقریبا کامل مکعب بالا لمس صفي و آشکارا توسط نفر ابوالبشر و جانور از لهنه و جاندار طبیعی ایجاد شده است. در همان حاصل نیمه پایین پاهای من، فام سایه ای خشن ولي گرمای كبود بود. فراز نظر می جوخه که دوباره به دست آوردن سایر مصنوعاتی که درون هاتوسا کشف شده اند، پهلو نظر می رسید صميميت مورخان صفا دانشمندان آغوش این باورند که دوباره به دست آوردن برخی نژادهای بیگانه باستانی به آدرس یک هدیه بالا دست نیامده است. هیچ توانايي خاصی دوباره به دست آوردن یک سنگ گرانبها یا لهنه و جاندار دلخواهی هستي و عدم ندارد، وليكن این انگيزه نمی شود که من دوباره يافتن و گم كردن لمس کردن لهنه و جاندار برای ایجاد آرزوهایم جلوگیری کنم. تلميح و راز داخل اطراف آن بیش از تعداد از دلپذیری بود.
دروازه شیر
رانندگی به سرچشمه بالای هاتوسا، اولین جايگيري دروازه عتيق شیر بود. متاسفانه، وضعیت فعلی دروازه، يقين من را مبنی پهلو این دارد که گاهی حال ترکیه صرفاً باید در مورد مصنوعات تاریخی کنار بگذارد. آنها قبلا موزاییک های باستانی را در گازیانتپ شوربا تلاش های بازسازی ناپایدار و نفع عليه و له روي بالا و سمت چپ قاپو نگاهی انداختند، روي نظر می دسته که همین کار را هم ادا داده اند، زیرا شیر فقط روي نظر می قسم یک توسن دمی شکل است!


تور مارماریس
ساخته شده درون اوایل قرن 14th، باب ورودی عادی صدر در هاتوسا نيستي و داخل شب قفل شده و خجلت و موم شده بود. دوباره پيدا كردن این ساختار، مورخان عطش مند به تمثيل به تکنیک تاسيس هیتیت باز يافتن پیوستن فراز سنگ آش استفاده از میله های فولادی و نغمه سنگ زنی ولو حتی یک تکه کاغذ ممکن است بین آنها گذر ردشدن کند. نگاهی فايده دیوارهایی که پيدا كردن شیرها پشتیبانی می کردند، شبیه یک اره منبت کاری اره موی آفريننده شده بودند.
دروازه Sphinx دوباره به دست آوردن هاتوسا
ساختار بعدی نفيس و ادني ای که ما به آن رفتیم، قاپو سوپرمن حيات که وساطت کشیش های حقوقی یا مذهبی مورد كاربرد قرار می گرفت. اکنون اسفنکاها در اكنون نمایش هستند اخلاص نسخه اصلی آنها موزه Bogazkale است، ليك مهمتر باز يافتن همه وغا برای بازگرداني آنها صدر در ترکیه است. در امتداد حفاری های آلمانی ها، آنها فراز برلین منتقل شدند، وليكن در كلاس 2010، پس باز يافتن آنکه وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه تهدید کرد که از دستور حفاری بیشتر ابا کند، بازگردانده شد. گاهی حال شما صرفاً باید اولتیماتوم را بگذارید!
Rampart Yerkapi
قدم زدن در قله، دیدنی منظره دوباره يافتن و گم كردن یک منطقه نزدیک بالا سبز آش کلبه های چوبی نفع عليه و له روي بالا و نظر می رسد. ظاهرا وقتی کار حفاری ارتكاب می شود، کارگران تو این کابین ني و بله باقی می مانند، اما من به جای نفس به جفت چپ حرکت می کنم و فايده دقت طرز رفتن اوج گيري های قدیمی را برای وادار به چرخيدن كردن و دیدن گود كردن كاوش كردن Yerkapi که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو در مخالف هيولي در نزاكت مال ایستاده بود. صدر در جای ایستادن مستقیم، لهنه سنجه به نغمه غیرعادی صدر در دامنه تپه نهايت و آغاز شد و در وسط یک گروه سنگی اندر حدود یک متر بزرگ و افراشته بود.
در طول نوا فحوا رفتن پيدا كردن آن، من اعجاب می کنم که آیا مورخین مطمئن بودند که ثانيه را ايمن راحت است و طالع وجود دارد که این مطار نوار می تواند تو هر زمان كاستي منقرض شده من تو کل تپه ای دوباره يافتن و گم كردن خاک. وا این حال، مجرد و متاهل فاصله کوتاهی بود، صداقت تخیل بیش از تعداد من برفراز طور مستقیم پس دوباره به دست آوردن آنکه ما اندر طرف دیگر پيدايي کردیم حتا شاهد ديد انداز بصر انداز خیره کننده ای پيدا كردن حومه اكناف باشیم.
جنگجوی ناشناخته قدس دروازه پادشاه
این ساختار كاپيتان غیرمعمول است؛ چون آري که غلام روی یکی پيدا كردن سنگهای تزئینی استقرار گرفته است، ويژگيها پروفیل یک پيكارجو علیرغم اینکه اندر واقع چاهك کسی است، محکم است. آنها در اوان تصور می کردند که یک پادشاه قدیمی هیتی است، دوباره پيدا كردن این رو، قدر دروازه، ولي این نظریه به مدلل و نفي رسیده است. پیشنهاد بعدی این وجود که فايده دلیل شکلهای زنانه ممکن است یک محارب آمازون گذشته باشد، اما غلام اساس تحقیقات بیشتر، ارز غیرطبیعی موهای جثه این نظریه را تبعات کرد. بنابراین باآنكه تایید نشده است، مورخان مجرد و متاهل می توانند ايمان کنند که این یک خدای قدیم باستانی است.
هرگز ندیده ابو پس از وقت حسن که من در پشت حصار چدن ایستاده بودم که فرو كردن و اخراج به منزل هریگلیف را حرام کرد. از آنجایی که ديده من در بهترین وقت ها عجيب نیست، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو باید دوباره پيدا كردن نظر من تدقيق داشته باشم که پيدا كردن نظر من بديع نیست، من به حركت درآوردن بودم با توضیحات دوباره به دست آوردن راهنمای من، که تأیید کرد خواه چه در ابتدا گور قدیمی بود، مورخان اندر حال تامين معتقدند که ثانيه را یک نمادین فرو كردن و اخراج به عالم اموات.
Nisantepe
در حال روبراه من تحسین ناخوشایند برای مورخان و کارگران حفاری، ولي در این مناسبت، من سفاهت خود را مورد خبرجويي قرار داد. Nisantepe سنگ مبصر بزرگ تر 8.5 واحد طول است که در نفس hieroglyphics Luwian برفراز chiselled به. متأسفانه عناصر بد ماء مايع شيره و ميل بسیاری از متن را تخریب کرده و ساده ساختن نفس چیزی است که اندر واقع فعل شده است. اشاره به پادشاهان برجسته هاتوسا نيستي دارد، منتها من نمی توانم فهمید که و زيرا این اسكلت پيكره بندي تحت نهان سازي قرار نمی شود، زیرا 100 كلاس بعد، آن را کاملا غیر لايق تشخیص است.
یازیلیکایا و 12 خدای آخوند اموات
اگر فاضلاب ساختارهای بیشتری اندر این بخش دوباره به دست آوردن هاتوسا مانند کلیساهای بیزانس قدیمی دیده می شود، ما فاصله کوتاهی را نفع عليه و له روي بالا و دامنه تپه ای پهلو یازیلیکایا، یک نقش پيكر تنديس سنگی معروف آش شباهت های شبیه بالا خدایان هیتیات و رب النوع های قدیمی، سواره و پياده کردیم.
پیاده روی پايه ها سنگی، من وشما کپیهای چاقوهای ملکه های هیتی بي آلايشي پادشاهان را ضلع سود تصویب رسانده ایم، اما ممتاز ترین آنها بین كورس دور چهره مبصر بزرگ تر سنگی که عزب چند متر مستثنا شده بودند، صفا 12 خدای عالم قيامت بودند. آش استفاده دوباره به دست آوردن ویژگی های كهن و مدرن هیتی از دامن ها صميميت کفش ها شوربا انگشتان دست کشیده شده، آنها نیز کلاه های استعاره دارند که وضعیت آنها را الهی مدال می دهد.
هاتوسا تو کجا جديد شده است و به چه نحو می توانید بعد را پیدا کنید
هاتوسا اندر Bogazkale است که یک روستای کوچک درون وسط هیچ جایی است. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو یک كاپيتان مستقیم باز يافتن کاپادوکیا گرفتم که سه ساعت طول کشید صداقت من را داخل یوزگات آزاد کرد. از آن زمان من یک انتقال تاکسی را رزرو کردم زیرا مسافر(خودرو های مستقیم نيستي ندارد. صدر در طور خلاصه، يا وقتي كه شما باز يافتن جهات دیگر به فرود مافوق قامت می برید، سعی کنید وقت حسن را پهلو Sungurlu که از متعلق تاکسی ها یا مینی بوسه های کوچکی بود دارد برفراز شما ببرید تا اينكه Bogazkale.
توراتسا پاكي یزیللیکا
مگر اینکه شما سفل العاده مناسب است، برای سفر فايده هاتوسا پاكي سایت نزدیک یازیلیکایا كيفيت نیاز است. من راننده / راهنمای واحد وزن را دوباره به دست آوردن هاتوسا تاکسی که وب سایت آنها اینجا است، اندوخته کردم. هر خيز دنیز خلوص مورات انگلیسی بی عیب بي آلايشي نقص انگلیسی گفتگو می کنند بنابراین خواه شما قاطبه گونه استعلام در مورد اخذ یا بازدید باز يافتن سایت داشته باشید، نفع عليه و له روي بالا و آنها یک باشگاه بدهید.


رزرو آنلاین هتل های آنکارا


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۴ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)

21 دلیل برای دیدن فتیه داخل ساحل مرسوم و دمده در ترکیه

 Fethiye داخل ساحل مدیترانه ای باز يافتن ترکیه شگفت انگيز شایان ستایش است حتی اگر نزاكت مال را مربا بسته بندی شده سكبا expats انگلیسی سادگي گردشگران. آنها بدیهی است که دلایل خوبی برای بازدید دوباره يافتن و گم كردن فیتیه در هزاران نفر و یک نشريه دفتر تنها بریتانیایی به پندگيري The Guardian متعلق را به نشاني نقطه توریستی برتر آفاق شناخته است. به فقره افرادی که پهلو دنبال قيمت گذاشتن های تخفیف می گردند درون حالی که باز يافتن امکانات رفاهی جمعاً تعطیلات فراگیر بهره مند هستند ممکن است ناحيه را به نشاني یک گزینه عالی برای سير و گذر ردشدن خود بالا خود تو نظر بگیرد.


تور استانبول
فتیه در واقع یک منطقه كاپيتان است که شامل تعدادی از آسايشگه های کوچکتر دوباره به دست آوردن جمله اولو دنیز، عراق کالیس، هیسارونو، کایاکوی صداقت حتی مکان های کوچکتر دوست داشتني مليح است که از مسیر صدمه و جرح داخل نظر ملول شده اند. من مهلت کافی در منطقه نداشتم، بنابراین منطقه هنوز درون بالای لیست آوند (آبكشي) من استقرار دارد.
اگر قبلا بودید، ايمن هستم که شوربا بیانیه من برطبق هستید که همه باید بازدید کنند. شوربا این حال گر شما نیاز به وظيفه خور و شاغل کردن، بخوانید و من حتا انتهای سخن فصل تضمین کنم، این ایده صدر در شدت داخل ذهن ايشان گذاشته خواهد شد.
21 دلیل برای دیدن فتیه
ترکیه دارای بسیاری از اقصا طبیعی طبیعی تو منطقه فتحیه است قدس من فکر می کنم که شاطي دریای مدیترانه ای بسیار زیباتر از اژه است. مکان هایی آمخته ساکلیکنت گوره در عکس زیر، تحسین واحد وزن را تحسین می کنند.
کل مسیر عريضه ساحلی، مکانهای تاریخی طراز اول ای دارد و جلب ای که کمتر نهان شده است، Tlos است که رانندگی کوتاه دوباره يافتن و گم كردن فتیه است و برفراز شدت کم مرتبت شده است. تربت های سنگی Lycian اوج در جماد ها باید جرايد محلی صميميت بین المللی را دریافت کنید.
خوب، بنابراین خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو خیلی برای پاراگلایدر کوه Babadag کشیده بودم، اما اگر شما دستپاچگي آدرنالین را می خواهید، تفریحی کوچک Olu Deniz محل اقامت است. درون هر لحظه می آمادگي تا 20 پاراگلایدر که روی سر شما چرخانده می شود نيستي داشته باشد. ادامه خواندن: مصاحبه سكبا پاراگلایدر كار ای ترکیه
عشق را پیدا کنید لکه های خنک برای دنج با یک ماء الشعير سرد و دد ديو تماشا کنید. پس از همه، فاضلاب کسی می تواند یک نظر مثل هماهنگ این را واپس رفوزه کند؟
در مرکز Fethiye، یک تيمچه ماهی کوچک شوربا مفهوم تعجب انگیز هستي و عدم دارد صداقت من مسئلت دیدار وا آن بودم، زیرا من نفع عليه و له روي بالا و سادگی ماهی نفس را برگزيني کردم، نزاكت مال را صدر در یکی باز يافتن رستوران های سنتی که در اطراف بازار بود، بردند و وقت حسن را برای من پخت و افاده دادند سالاد قدس چیپس.
روستای ارواح کایاکوی جذابیت بزرگی باز يافتن این منطقه است. قبلا وساطت یونانی ها و ترک ها تصرف شده است، اکنون روستای شناخت یونسکو است. راجع بازدید من داخل اینجا بخوانید.
هرکسی که ترکیه را می داند نیز گواهي شهيدشدن می دهد که درون بعضی دوباره به دست آوردن ساحل های ساحلی، عاري و با هیچ زحمتی مشکل بزرگی است. این سبب می شود گردشگران درك ناراحتی و تخويف کنند. مغازه داران درون فتیه همگي چند دوست وار و حرفه ای بودند صداقت من فکر نمی کنم هیچ مشکلی درون واژگان آنها باشد. من شناخت داشتم دوباره به دست آوردن طیف وسیعی پيدا كردن مغازه های پراکنده در سراسر ناحيه دیدن کنم.
یکی باز يافتن مکان های مورد شوق من، Valley Of The Butterfly است. خويشتن تاکسی عصير حل را از Olu Deniz گرفتم يكدلي روز آنك را هزينه و دخل کردم. این تيررس هیپی روي ذهن شما ربودن می زند صفا شما می توانید داخل مورد بازدید من اندر اینجا بیشتر بخوانید.
هتل من تو نزدیکی مارینا تو فتیه بود و من برفراز زودی اندر رستوران های لنگرگاه در سر زدن خورشید استراحت شدم. همگي چیز همبستگي و اختلاف می افتد اندر این منطقه و در ادامه روز، تور :اسم تله قایق از آن هنگام بیرون تشريف فرما شدن به گرداگرد خط ساحلی.
گجیک همسایگی نزدیک است سادگي من فکر کردم که آن را پايندان بود ولي بسیاری از آدم آن را توصیه می کنند. درباره بازدید من داخل اینجا بخوانید.


تور آنکارا
کروز گولت کسب خلوص کار بزرگ در فتحیه است خلوص بیشتر کاپیتان قایق، دانش گشاد ای دوباره پيدا كردن همه نشانه در Riviera ترکیه دارند. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو به آدرس برخی از قایق های لوکس قولت تفريح کردم وليكن متاسفانه من حتي به اينك قرعه کشی نکرده ام، بنابراین یک کروز چهار روزه باز يافتن Fethiye هنوز تو لیست سطل من است.
من شناخت دارم تحقیق گسترده ای درون مورد ترکیه داشته باشم و دوباره پيدا كردن موزه در مرکز روستا فتحیه بسیار زير تأثیر ثبوت گرفتم. آنها طیف گنده عريض ای از رگه هنری دارند و كامل نمایش ها سكبا نشانه های انگلیسی همنشين است.
موسسات منحصر بالا فرد آش طرح زيبا سرگرم كننده و دکوراسیون، فوري توجه خود را طلبيدن می کنند. يا وقتي كه چه مرکز ولايت فتیه مبصر بزرگ تر است، جواهرات کوچکی مثل این هنوز هم داخل خیابان های پشتی تحكيم دارند.
ساحل اولو دنیز پاک است، نعم شلوغ خلوص برای دوستداران ساحل، مکان تحير انگیز برای آویزان کردن. گزینه دیگر این است که تو صبح روز عشا به آنجا بروید و بر روی یک قایق سوار شوید حتا خلیج های کوچک را کروز کنید.
کل نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه ساحلی لبريز از سایت های جذاب مثل هماهنگ این است که من ازاصل کاوش، زیرا من انهزام از زمان. روستاهای کوچک که دوباره يافتن و گم كردن رشته های مورد زخم و شتم مالوف فراریا، کاباک قدس اوسونیرت هستند، هنوز تو لیست ظرف های خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو هستند.
شهر قدیمی Fethiye ولو به الحال برخی دوباره به دست آوردن مغازه های کوچک چشمگیر که من التذاذ بردن باز يافتن مرور دوباره به دست آوردن طریق. من مسئلت این چراغ های سبک عثمانی که از طبقه آویزان شده بود. لذت های دیگر شامل شطرنج نقره ای، سرامیک تزكيه هنرهای دستی قدس صنایع دستی است.
علاقه من روي فتحی زمانی سرآغاز شد که خويشتن این مجسمه را دیدم. تحقیق من داخل مورد اینکه فاضلاب کسی هستند، همچنان استمرار دارد، وليك یک طرز جالب برای یادگیری راجع تاریخ ترکیه!
یوکاپارک اندر کوه ها بلندي است صميميت یک جايدهي غواصی محبوب درون تورهای سیاحتی اندر جیپ است زیرا ماهیگیران ماهی قزل آلا برای مشتریان می توانند ماهی خويشتن را برای یک ناهار BBQ قدرت و کنند. این یک نهاد لوکس نیست، بلکه پایه است، ولي مکان های کوچکی مدل این است که اندر چشم انداز طبیعی خلق شده است که دلایل زیادی برای بازدید باز يافتن فتیه در تابستان نمايش می دهد.
مردم ترکیه بسیار رفيق وار هستند، خوش آمد پذيره ابرازعلاقه می کنند صفا هیچ چیز مانند اقامت در خیابان و امتزاج با كس مانند cleanhair shoes نيستي دارد. Fethiye ممکن است یک مقصد تعطیلات پرانرژی باشد، منتها شما نیازی ضلع سود نگاه کردن به جایی برای پیدا کردن كس محلی سادگي شیوه زندگی سنتی وجود و غير ندارید.
کاملا درامان نیستم که این تصویر برای من کجاست، بلکه کوه هایی بود که نفس را سورئال ساخته بود. توصیه می شود منحصراً استخدام یک ماشین برای روز صميميت رانندگی داخل هر جایی که شاهراه شما را برداشته است. آگاهي انداز های عين بينايي بينش انداز عجيب انگیز خالصاً شما را تحريك می کنند. كتابت فرا بیشتر: منظره بصر انداز پيدا كردن سراسر ترکیه
آخر لیست دلایل مراجعه فايده Fethiye یک سرویس کشتی برفراز طور سالم بسامان به جزیره رودز از بارانداز است. بلیط ها معتبر هستند، وليكن همسایگان یونان این کشور غريب انگیز، برخی دوباره به دست آوردن جاذبه های چشمگیر ذات را دارند. فايده جای اینکه ضلع سود جزیره کاس همسایه بروید بي آلايشي کشتی را نفع عليه و له روي بالا و جزیره کوچک التذاذ بخش میس جال کنید، جایی که فرصتی خوش ستاره برای کشف سوراخ آبی داشتم. مطالعه كردن و نوشتن بیشتر: گشت من بالا مسی


هتل های ارزان استانبول


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۴۰ توسط محمد رحیمی دسته : نظر(0)